התכנית הבסיסית תש״פ

המסלול הבסיסי ללימודי פסיכותרפיה שוקד על לימוד שיטתי ומעמיק של פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית.


הלימודים מיועדים


לפסיכולוגים קליניים ומתמחים בפסיכולוגיה קלינית, הנמצאים בעת ההרשמה לאחר שנת התמחות אחת לפחות (במשרה מלאה), או שנתיים (בחצי משרה).

לפסיכיאטרים ומתמחים בפסיכיאטריה.


לעובדים סוציאליים, בעלי תואר שני בע"ס קלינית, לאחר לפחות שנתיים ניסיון, בחצי משרה לפחות, במסגרת בריאות הנפש, המאושרת כמקום התמחות בפסיכולוגיה קלינית.                       החל משנה"ל תש"פ על הניסיון הנ"ל להיות לאחר התואר השני.

לפסיכולוגים בעלי ההתמחויות הבאות:

התפתחותית, חינוכית, רפואית, שיקומית. בעלי ניסיון של שנתיים לפחות לאחר סיום ההתמחות, בהיקף של חצי משרה לפחות, במוסד המוכר להתמחות בתחום התמחותם. וכמו כן, בעת ההרשמה, מקיימים לפחות ארבעה טיפולים בטיפול פרטני מתמשך (מעל לשנה) באורינטאציה פסיכואנליטית, כאשר לפחות שניים מהם בהדרכה של פסיכולוג קליני.

 

על כל הנרשמים לטפל בעת ההרשמה, ובמהלך כל שנות הלימוד, בלפחות ארבעה מטופלים בטיפול פרטני מתמשך, בו מתקיימת לפחות פגישה טיפולית אחת לשבוע, באורינטאציה פסיכואנליטית.

כמו כן, על הנרשם להתנסות כמטופל בפסיכותרפיה באורינטאציה פסיכואנליטית לפחות שנה, טרם הגשת מועמדותו.


הלימודים כוללים


 

סמינרים תיאורטיים

העוסקים בהתפתחות החשיבה והתיאוריה הפסיכואנליטית, מפרויד ועד ימינו, על רבדיה וזרמיה
השונים, ובמפגש בין התיאוריה לטכניקה.

סמינרים קליניים טכניים

המתמקדים בטכניקה הטיפולית ובחיבור בין הקליניקה והתיאוריה על פי החשיבה הפסיכואנליטית.
הסמינרים מתבססים על שיחות טיפוליות כתובות שמביאים המשתתפים, מתוך עבודתם הטיפולית.
המטרה בסמינרים התיאורטיים והקליניים לאפשר לתלמידים לפתח את החשיבה האנליטית הייחודית
להם.

צפייה בתינוקות*

במסגרת סמינר שנתי זה צופה כל משתתף בתינוק ובהורה המטפל בו, אחת לשבוע, במשך שנת
לימודים. דו"חות הצפייה מובאים למפגשים קבוצתיים שבועיים ומהווים בסיס לדיון בהיבטים שונים
של הצפייה, כגון: התפתחות התינוק, התפתחות יחסי הורה-תינוק, השפעות הופעת הצופה-השלישי,
היבטים של עמדת הצפייה וההתבוננות כבסיס להבנת עמדת ההכלה ולהתפתחות החשיבה על העמדה
האימהית ובעקבותיה על העמדה הפסיכואנליטית. בסיום הסמינר כותב כל צופה עבודה, המתבססת על
צפייתו בתצפיות שקיים.

*בנסיבות מסוימות (כמו הריון או הורות לתינוק שטרם מלאה לו שנה) לא ניתן יהיה להשתתף בסמינר
באותה עת אלא במועד מאוחר יותר, בתיאום עם מרכזת התכנית.

סדנאות

הלימודים כוללים שני סוגי סדנאות, המתקיימות פעמיים בשנה, בסיום סמסטר א' ובסוף סמסטר ב'.
הלימוד בסדנאות מרוכז בשני ימי לימוד בין השעות 15:30- 20:30 .
הסדנאות מוקדשות ללימוד מרוכז של נושא תיאורטי, ומהוות הזדמנות למפגש לימודי ייחודי עם
נושאים, ועם מורים נוספים מתוך סגל ההוראה.
סדנאות החורף והקיץ מותאמות לחשיבה התיאורטית הנלמדת באותו סמסטר, להרחבתה והעמקתה
ההשתתפות בשתיהן הינה חלק מחובות הלימודים בתכנית. ההכרה בסדנה מותנית בהשתתפות מלאה
בשני ימי הלימודים בהם היא מתקיימת.

הדרכה אישית

כל תלמיד במרכז מקבל הדרכה אישית אחת לשבוע במשך שלוש שנות הלימוד, אצל שני מדריכים
שונים, אותם הוא בוחר מתוך רשימת מדריכי התכנית (סה"כ 120 שעות הדרכה, 60 שעות
אצל כל מדריך). העבודה עם כל מדריך נמשכת כשנה וחצי, ומתמקדת בליווי טיפול במטופל
אחד בלבד. כך מתאפשר תהליך הדרכה רציף ומשמעותי, ומפגש עם שתי גישות טיפוליות.
המדריכים בתכנית רובם ככולם פסיכואנליטיקאים או מתמחים בכירים בפסיכואנליזה, בעלי ניסיון
רב בטיפול ובהדרכה בגישה פסיכואנליטית. תעריף התשלום עבור ההדרכה נקבע ע"י ועדת ההוראה
בתחילת כל שנת לימודים. תעריף זה נמוך משמעותית מהתעריף הרגיל ומבוצע ישירות למדריך.
במסגרת ההדרכה האישית נכתבים שני סיכומי טיפול, הראשון - עם סיום ההדרכה הראשונה- מוגש
למדריך ונדון עמו, השני- עם סיום הלימודים ועד 3 שנים ממועד הסיום - מוגש כעבודת גמר ונקרא על
ידי ועדת קריאה המונה שני קוראים, חברי סגל ההוראה וההדרכה.

עבודת גמר

לאחר השלמת כל החובות הלימודיים, מהווה עבודת הגמר תנאי לקבלת תעודת גמר.


הלימודים מתקיימים אחת לשבוע, בימי רביעי, בין השעות 15:30-20:30


רשימת סמינרים וסדנאות לשנת הלימודים תש"פ 2019-20בתכנית ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית – תכנית משולבת


 

שנה א':

 

סמסטר א' סמסטר ב'

התפתחות תורת הנפש של פרויד | אורה זילברשטיין


קרא עוד...
על הפירוש | מיכל טלבי אברבנאל

קרא עוד...
העברה והעברה נגדית | מאיר (ממי) שלוש

קרא עוד...
הלא מודע | ניצה חזן

קרא עוד...
סמינר טכני-קליני | רותי ליס, דרורית גיל

סמינר טכני-קליני | רותי ליס, דרורית גיל

סדנת חורף: אדיפוס | דוד אוהד

קרא עוד...
סדנאות קיץ | בחירה

קרא עוד...

 

שנה ב':

 

סמסטר א' סמסטר ב'
התפתחות מחשבת קליין | הוגו גולדיוק

קרא עוד...

בדרכה, בדרכן | אבי בקר 


קרא עוד...

הסיטואציה הפסיכואנליטית | ענת ברעם שרף

קרא עוד...  

מצבים מנטליים ראשוניים | רות שגיא

קרא עוד...
צפייה בתינוקות*

צפייה בתינוקות*

סדנת חורף:

קליין הקלינית | יהודית טריאסט

קרא עוד...
סדנאות קיץ - בחירה

קרא עוד...

*צוות צפייה בתינוקות:    אליענה גרין, מירב כהן-ברגשטיין, רותי ליס, חווה בקר, אירית לובלינסקי.

 

שנה ג':

 

סמסטר א' סמסטר ב'
חשיבתו של דונלד וויניקוט | יעל קירש גולדשטאוב

קרא עוד...
התפתחות החשיבה של הזרם העצמאי בפסיכואנליזה
הבריטית | מאיה קומר

קרא עוד...
חשיבה וחלימה במחשבתו של ביון, כתהליכי יסוד
בהתפתחות הנפש | ד"ר משה ברגשטיין

קרא עוד...
חשיבתו של דונלד וויניקוט- המשך | יעל קירש גולדשטאוב

קרא עוד...
סמינר טכני-קליני | פומפי הראל, הגר גלבוע

סמינר טכני-קליני | פומפי הראל, הגר גלבוע

סדנת חורף: על הסזורה | יעל רונן

קרא עוד...
סדנאות קיץ -בחירה

קרא עוד...

 

סדנאות קיץ - בחירה:

חלומות בהקיץ, פנטוז ומסתורי נפש אחרים  |  ענת ברעם

על השימוש במטפל - מבט קליני ותיאורטי מזווית אחרת  |  יוסי טריאסט

החלום  |  עידית ברק מלמד

הבנה פסיכואנליטית בעבודה עם הורים  |  דורה פלדפוגל


 תקצירים


 

התפתחות תורת הנפש של פרויד | אורה זילברשטיין

קליין, ויניקוט, ביון, קוהוט – רעיונותיהם של התיאורטיקנים העיקריים שנלמדים היום צמחו כולם ממקור אחד משותף. בין אם מתוך הסכמה עם הנחות היסוד של פרויד ובין אם מתוך התנגדות אליהן, כל התיאורטיקנים מתייחסים בחשיבתם, במירשין או בעקיפין, לרעיונות שפיתח פרויד. לכן, היכרות עם נקודות המוצא בתורת הנפש של פרויד היא תנאי להבנה מעמיקה של כל מה שנכתב אחריו.

איש אינו מציג את רעיונותיו בצורה בהירה ורהוטה יותר מפרויד עצמו. בשיעור נלמד מאמרי יסוד של פרויד לפי סדר כרונולוגי ונעקוב אחר התפתחות חשיבתו התיאורטית והתגבשות תורת הנפש שלו.

 

גישות והתפתחויות במושג ה"פירוש" | מיכל טלבי-אברבנאל

בסמינר נחקור את התפתחות המושג "פירוש". נתחקה אחר התרחבותו מהמודל הקלאסי אל עבר גישות
הרואות את הפירוש לא רק כאמצעי לחשיפת תכנים לא-מודעים אלא גם ככלי ליצירת הכלה והתמרה.
נדבר על אופנויות שונות של נוכחות והתערבות המטפל ונעסוק בשיקולים המנחים אותנו בבחירת סוג
ההתערבות המתאימה.

 

הלא מודע | ניצה חזן

"האני אינו אדון בביתו", אומר פרויד. בקורס נעקוב אחר התפתחות חשיבתו של פרויד אחר הלא מודע,
אבן הדרך של הפסיכואנליזה. החלום, הסימפטום, פליטות-הפה, הבדיחה וההומור, מהווים צוהר ללא
מודע. נתייחס ללא מודע המודחק ולהדחקה ראשונית ולשפת הלא מודע. נקרא את פרויד, קליין, ביון,
בולאס ועוד. המשתתפים יביאו מעבודתם הקלינית ונרחיב דרך התבוננות על הלא מודע דרך הקולנוע
והספרות.

 

התפתחות מחשבת קליין | הוגו גולדיוק

הסמינר יתמקד בתרומתה של קליין לפיתוח ולהעמקה של רעיונות פרוידיאניים ובכמה ממחשבותיה
המקוריות. בין היתר נדון במושגים, כגון: העמדות והתנועה ביניהן, הזדהות השלכתית והשפעתה על
הבנת העברה והעברה הנגדית, הסמלה ויצירת מרחב נפשי, דחף המוות ומצבים נפשיים ראשוניים
וטרום מילוליים. בהתאם למסורת הקלייניאנית, הדיון ילווה בחומר קליני ובישומן של ההמשגות
התאורטיות לעבודה הקלינית.

 

חשיבתו של דונלד ויניקוט | יעל קירש גולדשטאוב

בקורס נכיר את חשיבתו של ויניקוט שחוללה מהפכה, דרך הדגש ששמה על חקר החוויה
הסובייקטיבית. נלמד על תהליך התהוות העצמי, על התנאים המאפשרים התפתחות עצמי חי וממשי
ועל העיוותים העלולים לחול בתהליך זה. נעקוב אחר התפתחות יחסי אם-תינוק ונתבונן על תפיסה
התפתחותית זו כמודל להבנת יחסי מטפל-מטופל, הבא לידי ביטוי בעמדה הטיפולית ובטכניקה.

 

בדרכה, בדרכן- ממשיכות קליין | אבי בקר

הקורס יתמקד בשתי תיאורטיקניות  מהדור שהמשיך את חשיבתה של קליין, חנה סגל ובטי ג'וזף. לשתיהן הייתה אמירה ייחודית שהרחיבה והשלימה את התיאוריה והטכניקה הקלייניאנית. נדון במושגים של העברה, העברה נגדית, הפנטזיה הלא מודעת, יצירת סמלים, איזון נפשי, דחף המוות ועוד.

ֿ

הסיטואציה הפסיכואנליטית | ענת ברעם שרף

הסיטואציה הפסיכואנליטית כוללת את המערך הטיפולי (המסגרת, הצורה והקבוע) ואת התהליך הטיפולי (התוכן, המהלך והמשתנה). במסגרת הקורס ניגע באספקטים שונים של שני פנים אלה, נעמיק את ההבנה במושגי יסוד הקשורים לטכניקה הפסיכואנליטית כגון החוזה הטיפולי, כלל היסוד הפסיכואנליטי, שלושת כללי העמדה הטיפולית (ניטראליות, אנונימיות והינזרות) ונעקוב אחר ההתפתחויות שחלו בתפיסת הסיטואציה הפסיכואנליטית מימי פרויד ועד ימינו.

 

חשיבה וחלימה במחשבתו של ביון כתהליכי יסוד בהתפתחות הנפש | ד"ר משה ברגשטיין

הסמינר יעסוק בתהליכי חשיבה וחלימה כתהליכים הבונים ומקיימים את החיים הנפשיים, במחשבתו
של ביון. הלמידה תיעשה בקריאה משותפת, בה ייסקרו מושגי היסוד בכתיבתו של ביון, והאופן בו הם
מסייעים לחשוב את תהליכי החשיבה והחלימה, במצבים פסיכוטיים ולא-פסיכוטיים. השימוש הקליני
יודגש בעזרת וינייטות שיובאו ע"י המשתתפים.

 

העברה והעברה נגדית | ממי (מאיר) שלוש

הסמינר יתמקד בתהליכי ההעברה וההעברה הנגדית בטיפול הפסיכואנליטי. נכיר את האטיולוגיה
ההיסטורית והתיאורטית של מושגים מרכזיים אלה שקיבלו פנים שונות דרך התפתחות האסכולות
השונות בפסיכואנליזה. נקשיב לדרך שבה נפרשים תהליכים אלה במפגשים הטיפוליים של משתתפי
הסמינר וכיצד מסייעת הקשבה כזו להבנת מציאותו הפנימית של המטופל.

 

התפתחות החשיבה של הזרם העצמאי בפסיכואנליזה הבריטית | מאיה קומר

בסמינר נפגוש תיאורטיקנים מה"זרם העצמאי" שהתפתח בעקבות דיוני המחלוקת בחברה הבריטית. ביניהם: ויניקוט,
באלינט, בולאס, היימן, מילנר, חאן, קולטרט ואחרים. כולם חולקים רגישות משותפת לסוגיות קליניות,
למרות ההבדלים התיאורטיים שביניהם. נקרא מכתביהם של הבולטים מבין חברי הקבוצה ונדון
בחומר קליני.

 

מצבים מנטאליים ראשוניים | רות שגיא

נדון במצבים נפשיים ראשוניים, אשר לא עברו תהליך של ייצוג ב- mind . תהליך המנטליזציה מתרחש
בהתפתחות המוקדמת בתוך המרקם העדין של קשר אם-תינוק, ומהווה תשתית להוויית גוף-נפש.
הפרעה בתהליך זה מתבטאת בחוויה של מוות רגשי, התקיימות נעדרת ממשות ומשמעות והצפה של
חרדות כליון, ומחייבת את המטפל לחפש אחר אפשרות של נגיעה ויצירת משמעות מחברת במצבי נפש
אלה.

 

סדנאות תיאורטיות

קליין הקלינית | יהודית טריאסט

 לאחר קריאה תיאורטית בכתבי קליין ובכתבי ממשיכיה בקורסים קודמים, נחזור בסדנה להתעמק בעבודתה הקלינית עצמה. נקרא וינייטות מתוך טיפולים, כמו גם תיאורי שעות של טיפול בילד. ננסה לישם את ההמשגות וההבנות התיאורטיות לפרקטיקה עצמה ולחשיבה עליה.

 

אדיפוס | דוד אוהד

הסדנה תתמקד בתיאוריה של פרויד המציבה את הקומפלקס האדיפלי במרכז ההתפתחות וכגרעין הנוירוזה.
נעקוב אחר השלבים האישיים, הקליניים והתיאורתיים לאורך חייו של פרויד המקבילים לפיתוח התיאורייה האדיפלית.
נבחן עמדות פסיכואנליטיות המציעות הבנה שונה לקומפלקס בתקופת פרויד ולאחריה.
הסדנה תתמקד בעיקר בטקסטים של פרויד, במאמרים ספורים של אסכולות אחרות ותיעזר בדוגמאות משעות טיפוליות של התלמידים.

 

חלומות בהקיץ, פנטוז ומסתורי נפש אחרים | ענת ברעם שרף

הסדנא תעסוק במצבי נפש המבקשים מסתור ומפלט מכאב נפשי. מסתורים אלו מתקיימים דרך
מנגנונים של ניתוק ונסיגה פנימה אל תוך מצב "בועתי-חלומי" אומניפוטנטי ומייצרים אילוזיה של
חיים מקבילים וסודיים. נכיר את היסוד ההתמכרותי, העקשני ומדלדל האגו של אופני מפלט אלה, כמו
גם את הביטויים הקליניים והבעיות הטכניות העולות בטיפול.

 

על השימוש במטפל- מבט קליני ותיאורטי מזווית אחרת | ד"ר יוסי טריאסט

הסדנה עוסקת בשאלה קלינית ותיאורטית כאחד, כיצד משתמש המטופל במטפל, תוך אתגור ההגדרה
המקורית של ויניקוט. ההבנה שהמטפל נדרש להתמקם כל פעם מחדש ב'מרחב המשחק' של הטיפול
בהתאם ל'שימוש' שעושה בו המטופל, תוביל לניתוח ווינייטות קליניות מטיפולים 'תקועים' ומוצלחים
כאחד, לצורך הערכת האפקטיביות שלהם.

 

החלום  |  עידית ברק-מלמד

נקרא בסדנא על תפיסת החלום ומיקומו בעבודה הטיפולית בשלוב עם הבאת חלומות מהספרות הפסיכואנליטית ודוגמאות חיות. נעקוב אחרי התפתחות תפיסת החלום מימיו של פרויד ועד לעבודות העדכניות בתחום.

 

הבנה פסיכואנליטית בעבודה עם הורים  |  דורה פלדפוגל

בעבודה עם ילדים, מרכיב העבודה עם ההורים הינו חשוב מאד, לעיתים קרובות גורם לבעיות ואפילו להפסקה של  הטיפולים. באופן פראדוקסאלי, יש העמקה מועטה בלבד בפן הזה של עבודתנו עם ילדים. בסמינר ננסה להבין לעומק את ההופעה של הלא מודע ההורי, המתבטא בטראנספרנס שלהם איתנו ,כמו גם בחומר קליני של הילדים והפתולוגיה שלהם. נשתמש בהמשגות של פלציו אספאסה ועמיתיו (שהם באוריינטציה תיאורטית קלייניאנית) כמודל לחשיבה פסיכואנליטית על ההורות.