התכנית ללימודים מתקדמים תשע״ח

בשנה שעברה נפתחה מחדש תכנית ללימודים מתקדמים מתוך מענה לצורך של בוגרי הלפב"א ובוגרי
תכניות לפסיכותרפיה אחרות, המבקשים מסגרת להעמקה ולהרחבה ברוח הלמידה בהלפב"א.
התוכנית מזמינה לקריאה משותפת בכתביהם של הוגים כפרויד, ביון, ויניקוט וממשיכיהם, המציעים
תיאוריה כפרספקטיבה המרחיבה את המבט ואת הרצפטיביות של המטפל, וכשואפת להבנת התהליכים
הלא-מודעים המתרחשים בשעה הטיפולית. במהלך הלימודים ננסה ליישב בין הצורך הבלתי פוסק
ללמוד, להכיר ולהעמיק בתיאוריות הפסיכואנליטיות השונות לבין ההכרח לשחרר את האחיזה בחשיבה
התיאורטית ולהקשיב לחוויה הרגשית העכשווית.

התכנית היא רב-שנתית והמשכית, כשבכל שנה יתווספו מגוון קורסים וסמינרים.
בשנה"ל תשע"ח ימשיך המחזור הראשון לשנה שנייה, ובנוסף, יפתח מחזור חדש.
הלימודים מתקיימים אחת לשבועיים, בימי רביעי, בין השעות 17:15-20:30


רשימת סמינרים וסדנאות לשנת הלימודים תשע"ח


שנה א':

 שעה  סמסטר א'  סמסטר ב'
17:15-18:45

מפרויד וקליין עד ביון | הוגו גולדיוק

קרא עוד...

תיאוריית הנרקיסיזם של פרויד

כמצע למהפך התיאורטי | דוד אוהד

קרא עוד...
 19:00-20:30 הקשבה ללא זיכרון, ללא תשוקה
וללא הבנה | הילה כהן
קרא עוד...
"מהאינסופי החשוך וחסר הצורה" | ד"ר משה ברגשטיין
קרא עוד...

שנה ב':

שעה סמסטר א' סמסטר ב'
17:15-18:45 התפתחויות בחשיבה הפסיכואנליטית בעקבות ויניקוט | חמוטל רז שילוח
קרא עוד...
המטאפסיכולוגיה של כריסטופר בולאס | עידית ברק מלמד
קרא עוד...
19:00-20:30 מליאותו של ההעדר ויניקוט וגרין | נעמה קינן
קרא עוד...
לאקאן | ליאורה גודר
קרא עוד...
סדנת קיץ   אסוציאציות חפשיות | עמירה ירט
קרא עוד...
 

תקצירים


מפרויד וקליין עד ביון | הוגו גולדיוק

ביון הרחיב והעמיק בצורה מיוחדת ויצירתית רעיונות יסוד שפותחו על ידי פרויד וקליין. בסמינר נבחן
ונחקור חלק מרעיונות אלה. הדיון יתמקדו סביב שלושה צירים מרכזיים אשר להם זיקה לעבודתו של
ביון: 1- עקרונות מנחים של התפקוד המנטלי (מודע ולא מודע, עיקרון העונג, מציאות ופנטזיה) 2-
דחפים והמבנה המנטלי (האינטראקציה הבין דיחפית ועיצובו והחזקתו של המבנה המנטלי) 3- אבל
וחשיבה (חשיבה קונקרטית וחשיבה סימבולית).

תיאוריית הנרקיסיזם של פרויד כמצע למהפך התיאורטי | דוד אוהד

הסמינר יתמקד בשלושת חיבורי הנרקיסיזם של פרויד: הצגת הנרקיסיזם, אבל ומלנכוליה, פסיכולוגיה
של ההמון ואנליזה של האני. בהיבט התיאורטי נבחן את השפעת חיבורים אלו על המשך התפתחות
החשיבה של פרויד תוך השוואה לתיאוריות מוקדמות ומאוחרות יותר. בהיבט הטיפולי נבחן את התנועה
המתמשכת בין נרקיסיזם ואהבת אובייקט.

התפתחויות בחשיבה הפסיכואנליטית בעקבות ויניקוט | חמוטל רז שילוח

מושגיו של ויניקוט שינו את פני הפסיכואנליזה. מאז מותו ב- 1971 ממשיכים רעיונותיו להעסיק
כותבים שונים ברחבי העולם הפסיכואנליטי. השיעור יעסוק בשני מושגים של ויניקוט שהשפיעו באופן
ניכר על הפסיכואנליזה: -עצמי אמיתי ועצמי כוזב , -תופעות המעבר ואובייקט המעבר. הסדנא תעסוק
בכותבים שפיתחו מושגים אלו כגון: בולס, גרין, אייגן, אוגדן ואחרים. בהיבטים הבריאים והפתולוגים
הנגזרים ממושגים אלו, כמו גם ההשלכות הטיפוליות הנובעות מהם.

מהאינסופי החשוך וחסר הצורה | ד"ר משה ברגשטיין

בכתיבתו המאוחרת ביון מחפש את האופן שבו ניתן לחוות ולהמשיג את הלא ידוע, חיפוש שמאפיין
בפרט את מה שמכונה "ביון המאוחר". בסמינר נתמקד בקריאה קרובה בכתיבה זו, בפרט ב"קשב
ופרשנות", כדי להאיר את מה שביון ניסה לגלות באמצעות "אלומה של חושך".

המטאפסיכולוגיה של כריסטופר בולאס | עידית ברק מלמד

הסמינר יעקב אחר עבודתו ושפתו המקורית של כריסטופר בולאס, על גלגוליה ופיתוחיה, נחקור
את המושגים התאורטיים המרכזיים שלו המהווים את התאוריה של המיינד אותה פתח החל משנות
ה 80- . נדון ב "לא מודע הרצפטיבי", ה"אידיום", "הידוע שלא נחשב", מושג ה"עצמי", "דחף
הייעוד", ו"האובייקט האבוקטיבי". נעסוק בתרומות ובהשלכות לקליניקה ולטכניקה- למשל עבודה
עם אסוציאציות חופשיות, ופיתוחיו המקוריים בנושא של עבודה עם העברה והעברה נגדית, חלמות,
ויצירתיות לא מודעת. נעזר בחומרים קליניים שיובאו על ידי המשתתפים.

אסוציאציות חופשיות - סדנא | עמירה ירט

מטרתה העיקרית של הסדנה היא היכרות או מבט מחודש על ההתפתחויות, ההסתעפויות וההתייחסויות
התיאורטיות והטכניות אל האסוציאציות החופשיות מאז 1900, השנה בה פרסם פרויד את ספרו פרוש
החלום שחולל מהפכה מחשבתית בעבודתו שלו ושל ממשיכיו ועדיין מחולל מהפכות יומיומיות בהוויה
ובעבודה של כולנו. בסדנה ננוע בין נקודות מבט שונות של תיאורטיקנים פסיכואנליטיים לצד אלה
של תיאורטיקנים מתחומים משיקים, והדיונים יתבססו על קריאה מוקדמת בטקסטים של פרויד, ביון,
בולאס, סגל, פוקו, פונטאליס ואחרים. בנוסף, נקיים גם קריאה משותפת בטקסטים של שתי שעות
טיפוליות שיוצגו ע”י מתנדבים מבין משתתפי הסדנה.

לאקאן | ליאורה גודר

מהרגע שהכניס לאקאן את טכניקת קטיעת השעה, היחסים שלו עם החברה הפסיכואנליטית הפכו
טעונים ביותר. מהי המשמעות של היות לאקאניאנית בתוך החברה האנליטית כיום? והאם קטיעת
השעות הכרחית כדי להיות לאקניאנית? השיעורים יעסקו בסוגיות הללו מזווית מאוד אישית של
המרצה, ויציגו בקצרה את העקרונות הבסיסיים של העמדה הלאקאנינית והמשמעויות הטכניות שלהם,
בהתייחס לעמדות התיאורטיות המקובלות בתוך החברה הפסיכואנליטית.

מלאותו של ההעדר- ויניקוט וגרין | נעמה קינן

במשנה הויניקוטיאנית העצמי מתהווה בתוך ומתוך מצע הגוף-נפש האמהי, בהינתנות שהיא התמסרות
טוטלית. בסמינר נעסוק בתרומתו של אנדרה גרין להבנת המורכבות של המושגים הויניקוטיאניים
המרכזיים: אם סביבה ,מושקעות אמהית ראשונית, אחזקה, אשליה, התחום המעברי. נלמד את
רעיונותיו: השלילי, הלוצינציה שלילית ומבנה ממסגר.

הקשבה ללא זיכרון, ללא תשוקה וללא הבנה | הילה כהן

מה קורה לנו בזמן שאנחנו מתבוננים, ועד כמה הצורך לדעת ולהבין - מקשה ומשפיע על ההתבוננות
עצמה. במהלך הקורס נקרא את הסמינר של ביון - על הזכרון והתשוקה, מתוך הסמינרים שהעביר בלוס
אנג'לס, וננסה דרכו ודרך הדברים שיעלו, לחקור את הנושא.