התכנית ללימודים מתקדמים תשע״ט

לפני שנתיים נפתחה מחדש תכנית ללימודים מתקדמים מתוך מענה לצורך של בוגרי הלפב"א ובוגרי
תכניות לפסיכותרפיה אחרות, המבקשים מסגרת להעמקה ולהרחבה ברוח הלמידה בהלפב"א.
התוכנית מזמינה לקריאה משותפת בכתביהם של הוגים כפרויד, ביון, ויניקוט וממשיכיהם, המציעים
תיאוריה כפרספקטיבה המרחיבה את המבט ואת הרצפטיביות של המטפל, וכשואפת להבנת התהליכים
הלא-מודעים המתרחשים בשעה הטיפולית. במהלך הלימודים ננסה ליישב בין הצורך הבלתי פוסק
ללמוד, להכיר ולהעמיק בתיאוריות הפסיכואנליטיות השונות לבין ההכרח לשחרר את האחיזה בחשיבה
התיאורטית ולהקשיב לחוויה הרגשית העכשווית.

החל מהשנה הקרובה, תשע"ט, מוצעת לתלמידים בתוכנית המתקדמים 2018/19,  אפשרות לקבל הדרכה מטעם מדריכי הלפב"א, בתעריף הדרכה מוזל, למשך שנה וחצי מתוך הלימודים בתכנית המתקדמים. לבוגרי הלפבא שסיימו שנה ג' בתכנית האם, כרוכה קבלת התעריף המוזל בהחלפת מדריך בתחילת שנת הלימודים הבאה. קבלת ההדרכה בתעריף המוזל מותנית בתדירות מפגשים של אחת לשבוע.

 

תכנית מתקדמים הינה רב-שנתית והמשכית, כשבכל שנה יתווספו מגוון קורסים וסמינרים.

בשנה"ל תשע"ט ימשיכו המחזור הראשון והשני בלימודיהם, ובנוסף, יפתח מחזור חדש.
הלימודים מתקיימים בימי רביעי, בין השעות 17:15-20:30


רשימת סמינרים וסדנאות לשנת הלימודים תשע"ט


שנה א' - לימודים אחת לשבועיים:

 שעה  סמסטר א'  סמסטר ב'
15:30-17:00

סמינר קליני- חוה בקר *

קרא עוד...

סמינר קליני- חוה בקר *

קרא עוד...

17:15-18:45

מפרויד וקליין עד ביון | הוגו גולדיוק

קרא עוד...

השינוי הפרדיגמטי של ויניקוט ומשמעויותיו בקליניקה |ממי שלוש 

קרא עוד...

 19:00-20:30 הקשבה ללא זיכרון, ללא תשוקה
וללא הבנה | הילה כהן
קרא עוד...
"מהאינסופי החשוך וחסר הצורה" | ד"ר משה ברגשטיין
קרא עוד...

* קיום הסמינר מותנה במספר המשתתפים.

שנה ב' - לימודים אחת לשבוע:

שעה סמסטר א' סמסטר ב'
17:15-18:45 על דחף המוות וכאב נפשי - אורה יושפה מנדלבוים
קרא עוד...

מחשבות על סימביוזה

ואמביגוויטי (ambiguity)

בעקבות ח. בלכר-

אירית לובלינסקי


קרא עוד...

19:00-20:30

מלאותו של ההעדר - וניקוט וגרין - נעמה קינן

קרא עוד...

החשיבה הקלייניאנית בהקשריה למסורת הפרוידיאנית - ורד נבו

קרא עוד...

 

שנה ג' - לימודים אחת לשבועיים:

שעה סמסטר א' סמסטר ב'

17:15-18:45

הפירוש: בין התיאוריה לקליניקה- אילנה גולדשמידט היימן
קרא עוד...

הערות על אהבת העברה

והעברה ארוטית -

גליה פלג עשבי


קרא עוד...

19:00-20:30 התפתחויות בחשיבה הפסיכואנליטית בעקבות ויניקוט - חלק ב׳ | חמוטל רז שילוח
קרא עוד...

מקום הגוף בפסיכואנליזה האיטלקית- הכרות קצרה עם חשיבתם של א.גדיני, פרו,

פררי ולומברדי- אלינה שלקס

קרא עוד...

 

תקצירים


מפרויד וקליין עד ביון | הוגו גולדיוק

ביון הרחיב והעמיק בצורה מיוחדת ויצירתית רעיונות יסוד שפותחו על ידי פרויד וקליין. בסמינר נבחן
ונחקור חלק מרעיונות אלה. הדיון יתמקדו סביב שלושה צירים מרכזיים אשר להם זיקה לעבודתו של
ביון: 1- עקרונות מנחים של התפקוד המנטלי (מודע ולא מודע, עיקרון העונג, מציאות ופנטזיה) 2-
דחפים והמבנה המנטלי (האינטראקציה הבין דיחפית ועיצובו והחזקתו של המבנה המנטלי) 3- אבל
וחשיבה (חשיבה קונקרטית וחשיבה סימבולית).

 

התפתחויות בחשיבה הפסיכואנליטית בעקבות ויניקוט - חלק ב' | חמוטל רז שילוח

מאמרו של ויניקוט "השימוש באובייקט והתייחסות באמצעות הזדהויות"' (1969) מסמן את אחד ההישגים התיאורטים והקליניים המשמעותיים ביותר של ויניקוט בתקופת חייו האחרונה. מאמר זה על אף הפופולריות שלו מקפל בתוכו מורכבויות וחידות רבות שהמשיכו להסעיר כותבים שונים בעולם הפסיכואנליזה מאז ועד היום. בסדנא נקרא מאמרים שנכתבו בשנים האחרונות על בסיס המאמר 'השימוש באובייקט' נדון ונרחיב בסוגיות תיאורטיות וקליניות הקשורות במאמר כגון: המעבר מתפיסה סובייקטיבית לאובייקטיבית, התמזגות ונפרדות. ההרסנות/תוקפנות האנושית ובצידה האהבה האשמה והחמלה, הישרדות ואי הישרדות האובייקט ועוד. כמו כן ננסה להבין מדוע וכיצד רואים כותבים שונים את המאמר 'השימוש באובייקט' כמסמן שינוי פרדיגמטי למטאפסיכולוגיה הפרוידיאנית.

 

מהאינסופי החשוך וחסר הצורה | ד"ר משה ברגשטיין

בכתיבתו המאוחרת ביון מחפש את האופן שבו ניתן לחוות ולהמשיג את הלא ידוע, חיפוש שמאפיין
בפרט את מה שמכונה "ביון המאוחר". בסמינר נתמקד בקריאה קרובה בכתיבה זו, בפרט ב"קשב
ופרשנות", כדי להאיר את מה שביון ניסה לגלות באמצעות "אלומה של חושך".

 

המטאפסיכולוגיה של כריסטופר בולאס | עידית ברק מלמד

הסמינר יעקב אחר עבודתו ושפתו המקורית של כריסטופר בולאס, על גלגוליה ופיתוחיה, נחקור
את המושגים התאורטיים המרכזיים שלו המהווים את התאוריה של המיינד אותה פתח החל משנות
ה 80- . נדון ב "לא מודע הרצפטיבי", ה"אידיום", "הידוע שלא נחשב", מושג ה"עצמי", "דחף
הייעוד", ו"האובייקט האבוקטיבי". נעסוק בתרומות ובהשלכות לקליניקה ולטכניקה- למשל עבודה
עם אסוציאציות חופשיות, ופיתוחיו המקוריים בנושא של עבודה עם העברה והעברה נגדית, חלמות,
ויצירתיות לא מודעת. נעזר בחומרים קליניים שיובאו על ידי המשתתפים.

 

השינוי הפרדיגמטי של ויניקוט ומשמעויותיו בקליניקה -מאיר (ממי) שלוש

ויניקוט הציע מהפך פרדיגמטי שמעביר את הפסיכואנליזה מהתמקדות במטופל ובעולמו הפנימי, לעבר המפגש הדיאדי של המטפל והמטופל בתוך "המרחב המעברי" של חדר הטיפול. למפגש הזה יש איכויות של "משחק" יצירתי שמטרתו שחרור הספונטניות והעצמיות האותנטית של האדם. בקורס נתחקה אחר השינוי ומשמעויותיו ביחסי המטפל-מטופל ונתמקד ב'ויניקוט הקלינאי' דרך דוגמאות מחדר הטיפול שלו עצמו.

 

מלאותו של ההעדר- ויניקוט וגרין | נעמה קינן

במשנה הויניקוטיאנית העצמי מתהווה בתוך ומתוך מצע הגוף-נפש האמהי, בהינתנות שהיא התמסרות
טוטלית. בסמינר נעסוק בתרומתו של אנדרה גרין להבנת המורכבות של המושגים הויניקוטיאניים
המרכזיים: אם סביבה ,מושקעות אמהית ראשונית, אחזקה, אשליה, התחום המעברי. נלמד את
רעיונותיו: השלילי, הלוצינציה שלילית ומבנה ממסגר.

 

הקשבה ללא זיכרון, ללא תשוקה וללא הבנה | הילה כהן

מה קורה לנו בזמן שאנחנו מתבוננים, ועד כמה הצורך לדעת ולהבין - מקשה ומשפיע על ההתבוננות
עצמה. במהלך הקורס נקרא את הסמינר של ביון - על הזכרון והתשוקה, מתוך הסמינרים שהעביר בלוס
אנג'לס, וננסה דרכו ודרך הדברים שיעלו, לחקור את הנושא.

 

מחשבות על סימביוזה (symbiosis ) ו-אמביגוויטי (ambiguity) בעקבות ח. בלכר | אירית לובלינסקי

בקורס נעקוב אחר חשיבתו התאורטית והקלינית של חוזה בלכר כפי שבאה לידי ביטוי בספרו (1967)  Symbiosis and Ambiguity ונתמקד בעיקר בחקירת מופעיה של האמביגוויטי בקליניקה .האמביגוויטי היא שריד של חוסר מובחנות ראשונית אשר ממשיכה להתקיים בחיים הבוגרים .אנחנו גדלים מהעמדה הזו אבל לא ״נפטרים״ ממנה: במצבי משבר וגם ברגעים עדינים בתוך שעת טיפול שקשה לזהותם ,אנחנו קורסים אליה במהלך הקורס נקרא קטעים מהספר ונשתמש בדוגמאות מתוך ההתנסויות הקליניות של המשתתפים.

 

על דחף המוות וכאב נפשי – אורה יושפה מנדלבוים

מה דחף את פרויד לחשוב על דחף המוות? בסמינר נתחקה אחר אי הנחת והמקורות שהולידו את המחשבה על דחף המוות. נתוודע לכמה תצורות קליניות המייצגות את הופעתו בקליניקה (תגובה תרפויטית שלילית, מזוכיזם , החזרה הכפייתית, והסופר אגו של המלנכולי). נעקוב דרך כתיבתם של קליין וממשיכיה, אחר ההתפתחות בהבנה המעמיקה והשימוש במושג דחף המוות.

ונתעכב בנקודת המפגש הקריטית שבין הכאב הנפשי ודחף המוות. נחקור כיצד מפגש זה מאיים לחסום, למנוע ולעכב התפתחות נפשית. במהלך המפגשים נתבונן ונחשוב, דרך מאמרים שונים ודוגמאות קליניות של המשתתפים, על מצבים אלו המצויים בעבודה הקלינית היום יומית ויוצרים אתגרים מורכבים ביותר.

 

הפירוש: בין התיאוריה לקליניקה- אילנה גולדשמידט היימן

מראשית דרכו ראה פרויד בפירוש כלי עיקרי לריפוי נפשי. הוא סבר כי על הפירוש לגעת בקונפליקט שבין המשאלה הלא מודעת לבין ההגנות הפועלות כנגדה. בהמשך דרכו גילה פרויד שהשפעתו של הפירוש על היעלמות הסימפטומים פחותה מכפי שקיווה. פרויד קשר גילוי זה לדחף המוות.

לאקאן קרא תיגר על עבודתם הפרשנית של האנליטיקאים בני זמנו אשר לדידו התרחקו מהרוח הפרוידיאנית והזהיר מפני " סגירה של הלא מודע". הוא הציע דרך פרשנית חדשה וייחודית לו המאפשרת הקשבה לאמת הסובייקטיבית של המטופל ופותחת מחדש את הדרך אל הלא מודע.

בסמינר נבחן כיצד להשתמש בפירוש אנליטי תוך דגש על תרומתם של פרויד ולאקאן. נשתמש בחומר קריאה כמשענת לדיון ובוינייטות מהספרות ומעבודתם הקלינית של המשתתפים.

 

החשיבה הקלייניאנית בהקשריה למסורת הפרוידיאנית – ורד נבו

מלאני קליין ראתה עצמה לאורך כל שנות פעילותה וכתיבתה כממשיכתו של פרויד, ניזונה ומסתמכת על גילוייו, אך בו זמנית, בעיקר מ-1935, התמקדה בפיתוח תאוריה משל עצמה. המשגותיה מעוררות תובנות חדשות, התלבטויות, מחלוקות, וזאת - תוך מתח של הסכמה / חילוקי דעות עם מצע החשיבה הפרוידיאני.

במהלך הקורס נפנה זרקור למתח זה. נבחן את הפיתוחים התאורטיים העקריים של קליין דרך מספר צירים: תוך מעקב אחר הרצף של התפתחות חשיבתה, נתמקד בקונטקסט ההסטורי ובהקשרים של פיתוחיה להמשגותיהם של 'אבותיה התאורטיים'. נעזר לשם כך גם בתרומתם של עמיתיה ותלמידיה בני דורה לחשיבתה. נתייחס בקצרה גם להרחבות ופיתוחים של מושגיה.

בהתאם לצירים אלה, נקרא בכתביו של פרויד, בכתביה של קליין עצמה, ובחלק מהמקורות השונים, תוך החלת החשיבה התאורטית לקליניקה, אותה נפגוש בדוגמאות מהספרות ומנסיונם של המשתתפים.

המושגים העקריים שבהם נעסוק קשורים ושלובים ביניהם, ומכתיבים דמיון כמו גם שוני בפרקטיקה של המפגש הטיפולי, בסוג המטופלים וגילם, ובתפיסת ההעברה - אופן ההקשבה, אופן ותזמון הפרושים, תכנם, והבנת האינטראקציה בחדר.

 

מקום הגוף בפסיכואנליזה האיטלקית- הכרות קצרה עם חשיבתם של א.גדיני, פרו, פררי ולומברדי- אלינה שלקס

החשיבה הפסיכואנליטית האיטלקית עשירה ומרתקת בהיקף ועומק התבוננותה על תהליכי ההתפתחות של הגוף-נפש. בסמינר ננסה להכיר כמה מן הרעיונות המרכזיים בהבנת התפתחות זו וכן להעמיק בביטויים הקליניים הנוצרים כאשר חלים שיבושים במהלכה.

בנוסף, ננסה להכיר את הדגש שהאסכולה האיטלקית שמה בעבודה הקלינית לא רק על תהליכי ההעברה אלא גם על האופן בו המטופל מחובר לגופו או מנותק ממנו, ובהתאם, מנכיח או מעלים את גופו בשעה הטיפולית. לפי כך, מוצע מודל שמשלב הסתכלות אופקית על יחסים בין אישיים/העברה עם הסתכלות אנכית על היחס של האדם לגופו, על כל מרכיביו השונים.

 

"הערות על העברת- אהבה"- גליה פלג עשבי

מאז כתב פרויד את מאמרו "הערות על העברת-אהבה" ב1915, ממשיכים מטפלים להתמודד עם אותן בעיות שתוארו בו, המהוות את ליבה של העבודה הפסיכואנליטית. בעזרת מאמרים נוספים בנושא ודוגמאות מעבודת המשתתפים, נעסוק בזיהוי התופעות של העברת-אהבה וארוטיזציה של ההעברה ונחשוב על משמעותיהן האפשריות ועל הדרכים לעבוד איתן בקליניקה.