התכנית ללימודים מתקדמים תשפ"א

בשנים האחרונות נפתחה מחדש תכנית ללימודים מתקדמים מתוך מענה לצורך של בוגרי הלפב"א ובוגרי
תכניות לפסיכותרפיה אחרות, המבקשים מסגרת להעמקה ולהרחבה ברוח הלמידה בהלפב"א.
התוכנית מזמינה לקריאה משותפת בכתביהם של הוגים כפרויד, ביון, ויניקוט וממשיכיהם, המציעים
תיאוריה כפרספקטיבה המרחיבה את המבט ואת הרצפטיביות של המטפל, וכשואפת להבנת התהליכים
הלא-מודעים המתרחשים בשעה הטיפולית. במהלך הלימודים ננסה ליישב בין הצורך הבלתי פוסק
ללמוד, להכיר ולהעמיק בתיאוריות הפסיכואנליטיות השונות לבין ההכרח לשחרר את האחיזה בחשיבה
התיאורטית ולהקשיב לחוויה הרגשית העכשווית.

לתלמידי תכנית המתקדמים ניתנת אפשרות לקבל תעריף הדרכה-אישית מוזל למשך שנה וחצי מתוך לימודיהם בתכנית.

התכנית ללימודים מתקדמים מיועדת לבוגרי בתי ספר מוכרים לפסיכותרפיה, בעלי המקצועות הזהים ללומדים בתכנית הבסיסית בהלפבא, ולמטפלים מנוסים בעלי 10 שנות ניסיון לפחות, לאחר התואר השני (במקצועות הנ"ל).

התכנית היא דו-שנתית והמשכית, כשבכל שנה יתווספו מגוון קורסים וסמינרים.
ההרשמה היא לשנתיים הראשונות ולאחר מכן ניתן להמשיך ולהשתלב בקבוצת המשך.

בשנה"ל תשפ"א ימשיכו המחזורים הקיימים בלימודיהם, ובנוסף, יפתח מחזור חדש.
הלימודים מתקיימים בכפר הירוק, אחת לשבועיים, בימי רביעי, בין השעות 17:15-20:30 . (לבוחרים בסמינר קליני יחלו הלימודים בשעה 15:30)


רשימת סמינרים וסדנאות לשנת הלימודים תשפ"א *


שנה א' - 

 שעה  סמסטר א'  סמסטר ב'
15:30-17:00

סמינר קליני **

סמינר קליני **

17:15-18:45

מפרויד וקליין עד ביון | הוגו גולדיוק

קרא עוד...

מפרויד וקליין עד ביון - המשך | הוגו גולדיוק 

קרא עוד...

19:00-20:30 הסזורה | ליהי נוי ניצן
קרא עוד...
הקשבה ללא זיכרון, ללא תשוקה וללא הבנה |       הילה כהן
קרא עוד...

 

שנה ב'

שעה סמסטר א' סמסטר ב'
15:30-17:00 סמינר קליני  **

סמינר קליני  **

17:15-18:45 הפירוש: בין התיאוריה לקליניקה |               אילנה גולדשמידט היימן
קרא עוד...

התפתחויות בחשיבה הפסיכואנליטית בעקבות ויניקוט |  חמוטל רז שילוח

קרא עוד...

19:00-20:30

הקונפליקט האסתטי של מלצר |                   ענת ברעם

קרא עוד...

על דחף המוות וכאב נפשי |                                אורה יושפה מנדלבוים

קרא עוד...

 

 

שנה   ג-ד-ה    

שעה סמסטר א' סמסטר ב'
15:30-17:00 סמינר קליני  **

סמינר קליני  **

17:15-18:45

קריאה משותפת ב״שלוש מסות על התאוריה של המיניות״ (1905)|                             מיכל זלינגר

קרא עוד...

בין מציאות נפשית לאשליה נפשית |                          סיגלית בודוך ריש

קרא עוד...

19:00-20:30

על התנגדויות בעד ונגד |                       אורה יושפה מנדלבוים

קרא עוד...

על הסזורה |                                                           יעל רונן

קרא עוד...

** קיום הסמינר מותנה במספר המשתתפים.
 
  * יתכנו שינויים.

תקצירים


מפרויד וקליין עד ביון | הוגו גולדיוק

ביון הרחיב והעמיק בצורה מיוחדת ויצירתית רעיונות יסוד שפותחו על ידי פרויד וקליין. בסמינר נבחן
ונחקור חלק מרעיונות אלה. הדיון יתמקדו סביב שלושה צירים מרכזיים אשר להם זיקה לעבודתו של
ביון: 1- עקרונות מנחים של התפקוד המנטלי (מודע ולא מודע, עיקרון העונג, מציאות ופנטזיה) 2-
דחפים והמבנה המנטלי (האינטראקציה הבין דיחפית ועיצובו והחזקתו של המבנה המנטלי) 3- אבל
וחשיבה (חשיבה קונקרטית וחשיבה סימבולית).

 

התפתחויות בחשיבה הפסיכואנליטית בעקבות ויניקוט  | חמוטל רז שילוח

מאמרו של ויניקוט "השימוש באובייקט והתייחסות באמצעות הזדהויות"' (1969) מסמן את אחד ההישגים התאורטים והקליניים המשמעותיים ביותר של ויניקוט בתקופת חייו האחרונה. מאמר זה על אף הפופולריות שלו מקפל בתוכו מורכבויות וחידות רבות שהמשיכו להסעיר כותבים שונים בעולם הפסיכואנליזה מאז ועד היום. בסדנא נקרא מאמרים שנכתבו בשנים האחרונות על בסיס המאמר 'השימוש באובייקט' נדון ונרחיב בסוגיות תיאורטיות וקליניות הקשורות במאמר כגון: המעבר מתפיסה סובייקטיבית לאובייקטיבית, התמזגות ונפרדות. ההרסנות/תוקפנות האנושית ובצידה האהבה האשמה והחמלה, הישרדות ואי הישרדות האובייקט ועוד. כמו כן ננסה להבין מדוע וכיצד רואים כותבים שונים את המאמר 'השימוש באובייקיט' כמסמן שינוי פרדיגמטי למטאפסיכולוגיה הפרוידיאנית.

 

הסזורה | ליהי נוי ניצן

ביון מנסח את רעיון הסזורה רק בשנים האחרונות לחייו. אולם, למעשה, רעיון זה נמצא בעומק חשיבתו, לאורכה ולרוחבה – כבר מראשיתה. ביון משתמש בתצפית "קטנה" שפרויד ניסח ב – 1926 לפיה קיימת המשכיות רבה יותר בין החיים שלפני הלידה לאלו שאחריה, למרות הסזורה המרשימה שביניהם (FREUD, 1926) ומשתמש בה כמודל וכמוקד לחקירה האנליטית כולה – "חקרו את הסזורה, לא את האנליטיקאי, לא את האנליזנד, לא את הלא מודע, לא את השפיות, לא את הטירוף, אלא את הסזורה, את החיבור..." (שם, 66).

בסמינר נחקור ונחשוב ביחד על מושג הסזורה כפי שהוא מתקיים בחשיבתו של המטפל, בקשר עם המטופל, בשעה הטיפולית וטבוע למעשה בקיומנו לכל אורך החיים.

 

הקונפליקט האסתטי של מלצר | ענת ברעם שרף

הסמינר יעסוק בכאב הבלתי נמנע העולה במפגש עם יופי ואהבה. לשם כך נכיר ונעמיק במושג של מלצר, 'הקונפליקט האסתטי', המתאר את ההיקסמות והכמיהה לצד הערפול והכאב הנפשי, העולים במפגש עם יופייה של 'האם האניגמטית'. נתייחס לקווים המחברים והמבדילים בין הקונפליקט האסתטי לעמדה הדפרסיבית הקלייניאנית, כמו גם להמשגותיו של מוני קירל לגבי 'עובדות החיים' אשר תרמו לחשיבתו של מלצר.

 

הקשבה ללא זיכרון, ללא תשוקה וללא הבנה | הילה כהן

מה קורה לנו בזמן שאנחנו מתבוננים, ועד כמה הצורך לדעת ולהבין - מקשה ומשפיע על ההתבוננות
עצמה. במהלך הקורס נקרא את הסמינר של ביון - על הזיכרון והתשוקה, מתוך הסמינרים שהעביר בלוס
אנג'לס, וננסה דרכו ודרך הדברים שיעלו, לחקור את הנושא.

 

 על דחף המוות וכאב נפשי – אורה יושפה מנדלבוים

מה דחף את פרויד לחשוב על דחף המוות? בסמינר נתחקה אחר אי הנחת והמקורות שהולידו את המחשבה על דחף המוות. נתוודע לכמה תצורות קליניות המייצגות את הופעתו בקליניקה (תגובה תרפויטית שלילית, מזוכיזם , החזרה הכפייתית, והסופר אגו של המלנכולי). נעקוב דרך כתיבתם של קליין וממשיכיה, אחר ההתפתחות בהבנה המעמיקה והשימוש במושג דחף המוות.

ונתעכב בנקודת המפגש הקריטית שבין הכאב הנפשי ודחף המוות. נחקור כיצד מפגש זה מאיים לחסום, למנוע ולעכב התפתחות נפשית. במהלך המפגשים נתבונן ונחשוב, דרך מאמרים שונים ודוגמאות קליניות של המשתתפים, על מצבים אלו המצויים בעבודה הקלינית היום יומית ויוצרים אתגרים מורכבים ביותר.

 

הפירוש: בין התיאוריה לקליניקה- אילנה גולדשמידט היימן

מראשית דרכו ראה פרויד בפירוש כלי עיקרי לריפוי נפשי. הוא סבר כי על הפירוש לגעת בקונפליקט שבין המשאלה הלא מודעת לבין ההגנות הפועלות כנגדה. בהמשך דרכו גילה פרויד שהשפעתו של הפירוש על היעלמות הסימפטומים פחותה מכפי שקיווה. פרויד קשר גילוי זה לדחף המוות.

לאקאן קרא תיגר על עבודתם הפרשנית של האנליטיקאים בני זמנו אשר לדידו התרחקו מהרוח הפרוידיאנית והזהיר מפני " סגירה של הלא מודע". הוא הציע דרך פרשנית חדשה וייחודית לו המאפשרת הקשבה לאמת הסובייקטיבית של המטופל ופותחת מחדש את הדרך אל הלא מודע.

בסמינר נבחן כיצד להשתמש בפירוש אנליטי תוך דגש על תרומתם של פרויד ולאקאן. נשתמש בחומר קריאה כמשענת לדיון ובוינייטות מהספרות ומעבודתם הקלינית של המשתתפים.

 

קריאה משותפת ב"שלש מסות על התיאוריה של המיניות"(1905) | מיכל זלינגר

דרך קריאה משותפת בשלוש המסות, ננסה להבין מהי המיניות שפרויד מדבר עליה, מדוע התעקש לראות בה את המניע המרכזי של הוויתנו אך גם את הסיבה הדחויה על ידינו בהכרח. 

ננסה לחשוב בעזרת ז׳אן לפלאנש ואנדרה גרין מדוע קשורה המיניות באי-נחת מובנה בתוכנו ומדוע תאר פרויד את הסיפוק המיני כ״מחכים למשהו שאף פעם לא יגיע״.

 

בין מציאות נפשית לאשליה נפשית | סיגלית בודוך ריש

הסמינר הוא סמינר המשך לקורס מסתורים נפשיים אך הטקסטים מתאימים גם תלמידים שלא למדו את הקורס הראשון נמשיך לקרוא בכתביהם של ג'ון סטיינר, אינס סודרה, רונלד בריטון, יהודית מיטרני ואחרים. נתרכז במאמרים הדנים בדרכים החמקמקות בהן נוקטת הנפש על-מנת להימנע מחרדה ומכאב ובקש/יים שדרכים אלו יוצרות בדרך לשינוי נפשי. נבחן את המכשולים ואת יחסי הטרנספרנס הנוצרים עם מטופלים אשר משתמשים בהתארגנויות הימנעותיות אלו וננסה לבדוק כיצד עשויה הבנת מנגנונים אלו  לסייע למטופלים לזהות אפשרויות חדשות ויכולות חדשות ולהרחיב את המנעד הנפשי שלהם.

 

 

על התנגדויות בעד ונגד – אורה יושפה מנדלבוים

פרויד (1912): "ההתנגדות מלווה את הטיפול על כל צעד ושעל, כל הבזק מחשבה בודד, כל פעולה של המטופל, חייבים דין וחשבון להתנגדות ונוצרים כפשרה בין הכוחות שפניהם להחלמה לבין אלא שמתנגדים לה ..." ("על הדינמיקה של העברה")

בסמינר נעסוק בהתפתחות החשיבה על תופעת ההתנגדות, מקורותיה ומופעיה המשתנים. נחשוב על האופן בו התנגדויות עשויות לשמש כפי שמציע פרויד, מקור חשוב להבנת המטופל "עד שהן נעשות משענותיה הטובות ביותר של האנליזה". נרחיב בחקירת אסטרטגיות התנגדות מורכבות – ביטוי בפעולה ותגובה טיפולית שלילית, שבכוחן להכשיל ולאתגר את התהליך הטיפולי.  ונתייחס למצבים בהם המטפל והמטופל מתנגדים בצוותא , משמרים מבוי סתם במעין הסכם חשאי שמונע שינוי. במהלך המפגשים נחשוב ונדון  דרך מאמרים שונים ודוגמאות קליניות של המשתתפים, על מורכבותם של מצבים אלו.