התכנית ללימודים מתקדמים תש"פ

בשנים האחרונות נפתחה מחדש תכנית ללימודים מתקדמים מתוך מענה לצורך של בוגרי הלפב"א ובוגרי
תכניות לפסיכותרפיה אחרות, המבקשים מסגרת להעמקה ולהרחבה ברוח הלמידה בהלפב"א.
התוכנית מזמינה לקריאה משותפת בכתביהם של הוגים כפרויד, ביון, ויניקוט וממשיכיהם, המציעים
תיאוריה כפרספקטיבה המרחיבה את המבט ואת הרצפטיביות של המטפל, וכשואפת להבנת התהליכים
הלא-מודעים המתרחשים בשעה הטיפולית. במהלך הלימודים ננסה ליישב בין הצורך הבלתי פוסק
ללמוד, להכיר ולהעמיק בתיאוריות הפסיכואנליטיות השונות לבין ההכרח לשחרר את האחיזה בחשיבה
התיאורטית ולהקשיב לחוויה הרגשית העכשווית.

לתלמידי תכנית המתקדמים ניתנת אפשרות לקבל תעריף הדרכה-אישית מוזל למשך שנה וחצי מתוך לימודיהם בתכנית.

התכנית ללימודים מתקדמים מיועדת לבוגרי בתי ספר מוכרים לפסיכותרפיה, בעלי המקצועות הזהים ללומדים בתכנית הבסיסית בהלפבא, ולמטפלים מנוסים בעלי 10 שנות ניסיון לפחות, לאחר התואר השני (במקצועות הנ"ל).

התכנית היא רב-שנתית והמשכית, כשבכל שנה יתווספו מגוון קורסים וסמינרים.
בשנה"ל תש"פ ימשיכו המחזורים הקיימים בלימודיהם, ובנוסף, יפתח מחזור חדש.
הלימודים מתקיימים בכפר הירוק, אחת לשבועיים, בימי רביעי, בין השעות 17:15-20:30


רשימת סמינרים וסדנאות לשנת הלימודים תש"פ - מתקדמים


שנה א' :

שעה סמסטר א' סמסטר ב'
15:30-17:00

סמינר קליני | חוה בקר

סמינר קליני | חוה בקר
17:15-18:45

מפרויד וקליין עד ביון | הוגו גולדיוק

קרא עוד...

פרויד וקליין עד ביון- המשך | הוגו גולדיוק 

קרא עוד...

19:00-20:30  על זיכרון ותשוקה במפגש הטיפולי |           ליהי ניצן נוי
קרא עוד...
"מהאינסופי החשוך וחסר הצורה" |                         ד"ר משה ברגשטיין
קרא עוד...

שנה ב' :

שעה סמסטר א' סמסטר ב'
15:30-17:00

סמינר קליני | נעה אייל

סמינר קליני | נעה אייל
17:15-18:45 הפירוש: בין התיאוריה לקליניקה |             אילנה גולדשמידט היימן
קרא עוד...
המטאפסיכולוגיה של כריסטופר בולאס |                עידית ברק מלמד
קרא עוד...
19:00-20:30  על דחף המוות וכאב נפשי |                      אורה יושפה מנדלבוים
קרא עוד...
התפתחויות בחשיבה הפסיכואנליטית בעקבות ויניקוט | חמוטל רז שילוח
קרא עוד...
 

שנים ג' + ד' :

שעה סמסטר א' סמסטר ב'
     
17:15-18:45 מסתורים נפשיים |                             סיגלית בודוך ריש
קרא עוד...

המטופלים הסומטיים- פסיכואנליזה ופסיכוסומטיקה| יעל סמואל

קרא עוד...
19:00-20:30  אנדרה גרין- קריאה נוספת| נעמה קינן
קרא עוד...
"האלביתי" | ניצה חזן
קרא עוד...

תקצירים


מפרויד וקליין עד ביון | הוגו גולדיוק

ביון הרחיב והעמיק בצורה מיוחדת ויצירתית רעיונות יסוד שפותחו על ידי פרויד וקליין. בסמינר נבחן ונחקור חלק מרעיונות אלה. הדיון יתמקדו סביב שלושה צירים מרכזיים אשר להם זיקה לעבודתו של ביון: 1- עקרונות מנחים של התפקוד המנטלי (מודע ולא מודע, עיקרון העונג, מציאות ופנטזיה) 2- דחפים והמבנה המנטלי (האינטראקציה הבין דיחפית ועיצובו והחזקתו של המבנה המנטלי) 3- אבל וחשיבה (חשיבה קונקרטית וחשיבה סימבולית).

 

על זיכרון ותשוקה במפגש הטיפולי | ליהי ניצן נוי

נתחיל את הקורס בשנת 1967, שנה של צומת מרכזית ביותר, מבחינה מקצועית ואישית, בחייו של ביון. המאמר 'הערות על זיכרון ועל תשוקה', שפורסם לראשונה בשנה זו, ובו נקרא לאורך כל הקורס, ייחשב בדיעבד כנקודת הציון שממנה התחילה הספירה של מה שמכונה היום בפי כל – תקופת 'ביון המאוחר'. לאורך הקורס נקרא מקרוב ונחקור ביחד את המושגים שקשורים בזיכרון, תשוקה, הבנה, והעמדה של המטפל בתוך השעה הטיפולית, כפי שעולים מכתביו של ביון.

 

התפתחויות בחשיבה הפסיכואנליטית בעקבות ויניקוט | חמוטל רז שילוח

מושגיו של ויניקוט שינו את פני הפסיכואנליזה. מאז מותו ב- 1971 ממשיכים רעיונותיו להעסיק כותבים שונים ברחבי העולם הפסיכואנליטי. השיעור יעסוק בשני מושגים של ויניקוט שהשפיעו באופן ניכר על הפסיכואנליזה: -עצמי אמיתי ועצמי כוזב , -תופעות המעבר ואובייקט המעבר. הסדנא תעסוק בכותבים שפיתחו מושגים אלו כגון: בולס, גרין, אייגן, אוגדן ואחרים. בהיבטים הבריאים והפתולוגים הנגזרים ממושגים אלו, כמו גם ההשלכות הטיפוליות הנובעות מהם.

 

מהאינסופי החשוך וחסר הצורה | ד"ר משה ברגשטיין

בכתיבתו המאוחרת ביון מחפש את האופן שבו ניתן לחוות ולהמשיג את הלא ידוע, חיפוש שמאפיין בפרט את מה שמכונה "ביון המאוחר". בסמינר נתמקד בקריאה קרובה בכתיבה זו, בפרט ב"קשב ופרשנות", כדי להאיר את מה שביון ניסה לגלות באמצעות "אלומה של חושך".

 

המטאפסיכולוגיה של כריסטופר בולאס | עידית ברק מלמד

הסמינר יעקב אחר עבודתו ושפתו המקורית של כריסטופר בולאס, על גלגוליה ופיתוחיה, נחקור את המושגים התאורטיים המרכזיים שלו המהווים את התאוריה של המיינד אותה פתח החל משנות ה 80- . נדון ב "לא מודע הרצפטיבי", ה"אידיום", "הידוע שלא נחשב", מושג ה"עצמי", "דחף הייעוד", ו"האובייקט האבוקטיבי". נעסוק בתרומות ובהשלכות לקליניקה ולטכניקה- למשל עבודה עם אסוציאציות חופשיות, ופיתוחיו המקוריים בנושא של עבודה עם העברה והעברה נגדית, חלמות, ויצירתיות לא מודעת. נעזר בחומרים קליניים שיובאו על ידי המשתתפים.

 

על דחף המוות וכאב נפשי | אורה יושפה מנדלבוים

מה דחף את פרויד לחשוב על דחף המוות? בסמינר נתחקה אחר אי הנחת והמקורות שהולידו את המחשבה על דחף המוות. נתוודע לכמה תצורות קליניות המייצגות את הופעתו בקליניקה (תגובה תרפויטית שלילית, מזוכיזם , החזרה הכפייתית, והסופר אגו של המלנכולי). נעקוב דרך כתיבתם של קליין וממשיכיה, אחר ההתפתחות בהבנה המעמיקה והשימוש במושג דחף המוות. ונתעכב בנקודת המפגש הקריטית שבין הכאב הנפשי ודחף המוות. נחקור כיצד מפגש זה מאיים לחסום, למנוע ולעכב התפתחות נפשית. במהלך המפגשים נתבונן ונחשוב, דרך מאמרים שונים ודוגמאות קליניות של המשתתפים, על מצבים אלו המצויים בעבודה הקלינית היום יומית ויוצרים אתגרים מורכבים ביותר.

 

הפירוש: בין התיאוריה לקליניקה | אילנה גולדשמידט היימן

מראשית דרכו ראה פרויד בפירוש כלי עיקרי לריפוי נפשי. הוא סבר כי על הפירוש לגעת בקונפליקט שבין המשאלה הלא מודעת לבין ההגנות הפועלות כנגדה. בהמשך דרכו גילה פרויד שהשפעתו של הפירוש על היעלמות הסימפטומים פחותה מכפי שקיווה. פרויד קשר גילוי זה לדחף המוות. לאקאן קרא תיגר על עבודתם הפרשנית של האנליטיקאים בני זמנו אשר לדידו התרחקו מהרוח הפרוידיאנית והזהיר מפני " סגירה של הלא מודע". הוא הציע דרך פרשנית חדשה וייחודית לו המאפשרת הקשבה לאמת הסובייקטיבית של המטופל ופותחת מחדש את הדרך אל הלא מודע. בסמינר נבחן כיצד להשתמש בפירוש אנליטי תוך דגש על תרומתם של פרויד ולאקאן. נשתמש בחומר קריאה כמשענת לדיון ובוינייטות מהספרות ומעבודתם הקלינית של המשתתפים.

 

מסתורים נפשיים | סיגלית בודוך ריש

מסתורים נפשיים הינם ארגונים הגנתיים פתולוגיים שמטרתם להתמודד עם מכאובים נפשיים הנחווים כבלתי נסבלים.      הסמינר יעסוק בחקירת מערכי נפש אלו כפי שפותחו בחשיבתו של ג'ון שטיינר. נכיר את המצע להתפתחות חשיבתו של שטיינר דרך עבודותיהם של פרויד, רוזנפלד, מוני קירל ואחרים, ונעמיק בחקירת אופיים של מפלטי הנפש, אופן ביטויים בקליניקה והאתגרים שהם מעמידים בפני המטפל.

 

"האלביתי" | ניצה חזן

חיבורו של פרויד, "האלביתי", מתחקה אחר תחושת הזרות הקיימת בתוך האינטימי עצמו. "האלביתי" מורה בעת ובעונה אחת על חוויה מעוררת אימה ומצמררת, על הסודי והמסתורי, על הזר והלא ידוע, על המושך, המסקרן והמסוכן ובה בעת מורה על בית מעורר געגועים ותשוקה. נתבונן על חווית התעתוע, אמיתי , לא אמיתי. נדון בתמות פסיכואנליטיות שהמאמר מעורר כמו חרדת הסירוס, ה- "סצינה הראשונית", וחווית הטרור סביב קבלת עובדת המוות. נתייחס לחוויית האלביתי" באומנות, בספרות ובקולנוע. נקרא את "איש החול" שהיווה בסיס לכתיבתו של פרויד, את "האלביתי", ומאמרים של אינס סודרה, גריגוריו קוהון, רוזיני פרלברג, ג'וליה קריסטבה .

 

המטופלים הסומטיים - פסיכואנליזה ופסיכוסומטיקה | יעל סמואל

בעבודתנו כמטפלים, אנו פוגשים לעיתים קרובות מטופלים הסובלים מסימפטומים סומטיים, בדרגות חומרה שונות.    סימפטומים סומטיים מהווים עבור כולנו תגובות גופניות חולפות כאשר דרכי התמודדות הרגילות כנגד מצוקה נפשית, קונפליקטים פנימיים או לחצים חיצוניים אינן יעילות מספיק ומשותקות. יש אומנם מטופלים שתגובותיהם העיקריות ולעיתים היחידות למצוקה נפשית הינן גופניות, והם סובלים אפוא מסימפטומים כרוניים או ממחלות קשות. הסמינר מציע סקירה של המושגים החשובים ביותר עם דגש על מיקרים קליניים. המטרה היא להרחיב את הכלים להבנה ולעבודה עם מטופלים פסיכוסומטיים אשר מביאים לטיפול את הסבל שלהם דרך השפה הגופנית, הפרה-ורבלית. נתעמק במושגים של תאורטיקנים שונים בתחום כגון:  ז'.פרויד, פ.אלכסנדר, ד.ו.ויניקוט ,פ.מארטי ( האסכולה הפסיכוסומטית בפריז),  גי. מקדוגל.