לוח שנה אקדמי – תכנית בסיסית – תשע״ח

תאריכי שנה"ל תשע"ח 2017-18

 תאריך  פעילות
 סמסטר א'
25.10.17 מפגשי פתיחה עם הטיוטורים , ערב פתיחת שנה"ל תשע"ח
01.11.17 יום ראשון ללימודים
06.12.17 יום לימודים רגיל, ובסיומו פגישות אמצע סמסטר עם הטיוטורים
13.12.17 חופשת חנוכה
31.1.18 שעורי השלמה, שעור תצפיות, ומפגשי סיום סמסטר עם הטיוטורים
07.2.18 סדנאות חורף
14.2.18 סדנאות חורף
21.2.18 חופשת סמסטר
28.2.18 חופשת סמסטר
סמסטר ב'
07.3.18 יום ראשון ללימודי סמסטר ב'
04.4.18 חופשת פסח
18.4.18 יום הזכרון
25.4.18 יום לימודים רגיל, ובסיומו פגישות אמצע סמסטר עם הטיוטורים
13.6.18 שעורי השלמה, מפגשי סיום השנה עם הטיוטורים, וערב סיום שנה"ל
20.6.18 סדנאות קיץ
27.6.18 סדנאות קיץ