לוח שנה אקדמי – תכנית בסיסית – תשע״ט

תאריכי שנה"ל תשע"ט 2018-19

 תאריך  פעילות
 סמסטר א'
10.10.18 מפגשי פתיחה עם הטיוטורים, ערב פתיחת שנה"ל תשע"ט
17.10.18 יום ראשון ללימודים
28.11.18 יום לימודים רגיל ובסיומו מפגשי אמצע סמסטר עם הטיוטורים
05.12.18 חופשת חנוכה
16.1.19 שעורי השלמה , שעור תצפיות ומפגשי סיום הסמסטר עם הטיוטורים
23.1.19 סדנאות חורף
30.1.19 סדנאות חורף
6.2.19 חופשת סמסטר
13.2.19 חופשת סמסטר
סמסטר ב'
20.2.19 יום ראשון לסמסטר ב' ובסיומו- ערב פתיחת סמסטר ב'
27.3.19 יום לימודים רגיל ובסיומו מפגשי אמצע סמסטר עם הטיוטורים
24.4.19 חופשת פסח
1.5.19 ערב יום השואה (אין לימודים)
8.5.19 יום הזכרון (אין לימודים)
5.6.19 שעורי השלמה, מפגשי סיום עם הטיוטורים* , ערב סיום שנה"ל תשע"ט
12.6.19 סדנאות קיץ
19.6.19 סדנאות קיץ

*המועד עשוי להשתנות בהודעה מראש.