לוח שנה אקדמי – תכנית מתקדמים – תש"פ

תאריכי שנה"ל תש"פ 2019-20 - תכנית מתקדמים


תאריך פעילות
סמסטר א'
30.10.19 ערב פתיחת שנה"ל תש"פ
06.11.19 יום ראשון ללימודים
20.11.19  
4.12.19  
18.12.19  
25.12.19  חופשת חנוכה
1.1.20  
15.1.20  
29.1.20  
12.2.20 שעורי השלמה
19.2.20 +26.2.20 +4.3.20  חופשת סמסטר
   
סמסטר ב'
11.3.20 יום ראשון ללימודי סמסטר ב' ובסיומו- ערב פתיחת הסמסטר
25.3.20  
1.4.20  
8.4.20 ערב פסח - חופש
15.4.20 שביעי של פסח - חופש
 22.4.20  
29.4.20 יום העמאות- חופש
6.5.20  
20.5.20  
3.6.20  
24.6.20 שעורי השלמה , וערב סיום שנה"ל