לוח שנה אקדמי – תכנית מתקדמים – תשע״ח

תאריכי שנה"ל תשע"ח 2017-18


*תאריכי הלימוד שונים בין שנה א' ל-ב'


שנה א׳

תאריך פעילות
סמסטר א'
25.10.17 ערב פתיחת שנה"ל תשע"ח
08.11.17 יום ראשון ללימודים
13.12.17 חופשת חנוכה
21.1.18 שעורי השלמה
28.2.18 חופשת סמסטר
7.3.18 חופשת סמסטר
סמסטר ב'
14.3.18 יום ראשון ללימודי סמסטר ב'
04.4.18 חופשת פסח
11.4.18 אין שיעור
18.4.18 יום הזכרון - חופש
13.6.18 (אין שיעור) ערב סיום שנה"ל
4.7.18 שעורי השלמה


שנה ב׳

תאריך פעילות
סמסטר א'
25.10.17 ערב פתיחת שנה"ל תשע"ח
01.11.17 יום ראשון ללימודים
13.12.17 חופשת חנוכה
14.2.18 שעורי השלמה
21.2.18 חופשת סמסטר
28.2.18 חופשת סמסטר
סמסטר ב'
07.3.18 יום ראשון ללימודי סמסטר ב'
04.4.18 חופשת פסח
18.4.18 יום הזכרון - חופש
25.4.18 אין שיעור
13.6.18 יום לימודים רגיל, ובסיומו ערב סיום שנה"ל
27.6.18 שעורי השלמה