לוח שנה אקדמי – תכנית מתקדמים – תשע״ט

תאריכי שנה"ל תשע"ט 2018-19שנה א׳

תאריך פעילות
סמסטר א'
10.10.18 ערב פתיחת שנה"ל תשע"ט
17.10.18 יום ראשון ללימודים
05.12.18 חופשת חנוכה
23.01.19 שיעורי השלמה
06.2.19 חופשת סמסטר
סמסטר ב'
20.02.19 יום ראשון לסמסטר ב' ובסיומו ערב פתיחת סמסטר ב'
24.04.19 חופשת פסח
1.5.19 ערב יום השואה (אין לימודים)
8.5.19 יום הזכרון (אין לימודים)
5.6.19 (אין לימודים) ערב סיום שנה"ל תשע"ט
19.6.19 שיעורי השלמה


שנה ב׳

תאריך פעילות
סמסטר א'
10.10.18 ערב פתיחת שנה"ל תשע"ט
17.10.18 יום ראשון ללימודים
5.12.18 חופשת חנוכה
16.1.19 שעורי השלמה
23.1.19 חופשת סמסטר
30.1.19 חופשת סמסטר
6.2.19 חופשת סמסטר
13.2.19 חופשת סמסטר
סמסטר ב'
20.2.19 יום ראשון לסמסטר ב' ובסיומו- ערב פתיחת סמסטר ב'
24.4.19 חופשת פסח
1.5.19 ערב יום השואה (אין לימודים)
8.5.19 יום הזכרון (אין לימודים)
5.6.19 שעורי השלמה , ערב סיום שנה"ל תשע"ט


שנה ג׳

תאריך פעילות
סמסטר א'
10.10.18 ערב פתיחת שנה"ל תשע"ט
24.10.18 יום ראשון ללימודים
5.12.18 חופשת חנוכה
23.1.19 ( מיועד לשיעורי השלמה, במידה ויהא צורך)
30.1.19 יום אחרון ללימודי סמסטר א'
סמסטר ב'
20.2.19 (אין לימודים) ערב פתיחת סמסטר ב'
27.2.19 יום ראשון לסמסטר ב'
24.4.19 חופשת פסח
1.5.19 ערב יום השואה (אין לימודים)
8.5.19 יום הזכרון (אין לימודים)
5.6.19

(מיועד לשיעורי השלמה, במידה ויהא צורך) ערב סיום שנה"ל תשע"ט

12.6.19 יום אחרון ללימודי סמסטר ב'