המרכז ללימודי
פסיכותרפיה בגישה
פסיכואנליטית
Psychoanalytically Oriented
Psychotherapy Studies

נפתחה ההרשמה לתכניות המתקדמים !

'קריאה בכתבי ביון – סמינרים בהלפב"א' תשפ"ג      טופס הרשמה ביון

ו- תכנית המתקדמים ההמשכית – תשפ"ג                 טופס הרשמה המשכית

  התכנית הבסיסית ללימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית תשפ"ג  ⁄ בקשות להרשמה מאוחרת ניתן להפנות למייל ofra@halfaba.org.il                                        טופס הרשמה-תכנית בסיסית

     
      
מלא פרטים ליצירת קשר //
אני מעוניין לקבל עידכונים מהלפבא