המרכז ללימודי
פסיכותרפיה בגישה
פסיכואנליטית
Psychoanalytically Oriented
Psychotherapy Studies

  • ערב פתיחת סמסטר ב' –בזום – 3.3.21 –                                                                         יואל מילר -ווטסאפ (WHATSAPP): מרחב מרסופיאלי(כיסי)  הזמנה
  •  תכנית מתקדמים יחודית, תלת שנתית, חדשה! 'סמינרים בהלפב"א- קריאה בכתבי ביון'
  • התכנית הבסיסית ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית- ההרשמה בעיצומה !עד 26.3  
 
      
מלא פרטים ליצירת קשר //
אני מעוניין לקבל עידכונים מהלפבא