המרכז ללימודי
פסיכותרפיה בגישה
פסיכואנליטית
Psychoanalytically Oriented
Psychotherapy Studies

 
תכנית מתקדמים -תשפ"א 2020-21 
התכנית הבסיסית -תשפ"א 2020-21   
בקשות להרשמה מאוחרת ניתן להפנות במייל    office@halfaba.org.il
 
      
מלא פרטים ליצירת קשר //
אני מעוניין לקבל עידכונים מהלפבא