המרכז ללימודי
פסיכותרפיה בגישה
פסיכואנליטית
Psychoanalytically Oriented
Psychotherapy Studies

          ההרשמה נמשכת – תכניות המתקדמים !   

 'קריאה בכתבי ביון – סמינרים בהלפב"א' תשפ"ג      טופס הרשמה ביון

    תכנית המתקדמים ההמשכית – תשפ"ג                 טופס הרשמה המשכית

 

מלא פרטים ליצירת קשר //
אני מעוניין לקבל עידכונים מהלפבא