המרכז ללימודי
פסיכותרפיה בגישה
פסיכואנליטית
Psychoanalytically Oriented
Psychotherapy Studies

 'סמינרים בהלפב"א- קריאה בכתבי ביון' תשפ"ב 2021-22

                     תכנית המתקדמים החדשה !         טופס הרשמה                                                                                                                           התכנית הבסיסית ללימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית  תשפ"ב 2021-22   

      
מלא פרטים ליצירת קשר //
אני מעוניין לקבל עידכונים מהלפבא