המרכז ללימודי
פסיכותרפיה בגישה
פסיכואנליטית
Psychoanalytically Oriented
Psychotherapy Studies

 'סמינרים בהלפב"א- קריאה בכתבי ביון' – תשפ"ב 2021-22                     תכנית מתקדמים חדשה !  ההרשמה בעיצומה                                                      סיום הרשמה:  30.6.21  טופס הרשמה                                                                                                                                              התכנית הבסיסית ללימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית– תשפ"ב 2021-22   ההרשמה הסתיימה . בקשות להרשמה מאוחרת ניתן להפנות במייל.  

 

      
מלא פרטים ליצירת קשר //
אני מעוניין לקבל עידכונים מהלפבא