התכנית הבסיסית תשפ"ב 2021-22

המסלול הבסיסי ללימודי פסיכותרפיה שוקד על לימוד שיטתי ומעמיק של פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית.


הלימודים מיועדים                                                               


                                                                                                                                    לפסיכולוגים קליניים ומתמחים בפסיכולוגיה קלינית, הנמצאים בעת ההרשמה לאחר שנת התמחות אחת לפחות (במשרה מלאה), או שנתיים (בחצי משרה).

לפסיכיאטרים ומתמחים בפסיכיאטריה, הנמצאים בעת ההרשמה לאחר שנת התמחות אחת לפחות (במשרה מלאה), או שנתיים (בחצי משרה).

לעובדים סוציאליים קליניים, בעלי תואר שני בע"ס קלינית, לאחר לפחות שנתיים ניסיון, בחצי משרה לפחות, במסגרת בריאות הנפש, המאושרת כמקום התמחות בפסיכולוגיה קלינית. על הניסיון הנ"ל להיות לאחר התואר השני.

לפסיכולוגים בעלי ההתמחויות הבאות:                                                                          התפתחותית, חינוכית, רפואית, שיקומית.                                                                              בעלי ניסיון של שנתיים לפחות לאחר סיום ההתמחות, בהיקף של חצי משרה לפחות, במוסד המוכר להתמחות בתחום התמחותם. וכמו כן, בעת ההרשמה, מקיימים לפחות ארבעה טיפולים בטיפול פרטני מתמשך (מעל לשנה) באורינטאציה פסיכואנליטית, כאשר לפחות שניים מהם בהדרכה של פסיכולוג קליני.

 

על כל הנרשמים                                                                                                              לטפל בעת ההרשמה, ובמהלך כל שנות הלימוד, בלפחות ארבעה מטופלים בטיפול פרטני מתמשך, בו מתקיימת לפחות פגישה טיפולית אחת לשבוע, באורינטאציה פסיכואנליטית.

כמו כן, על הנרשם להתנסות כמטופל בפסיכותרפיה באורינטאציה פסיכואנליטית לפחות שנה, טרם הגשת מועמדותו.


הלימודים כוללים


 

סמינרים תיאורטיים

העוסקים בהתפתחות החשיבה והתיאוריה הפסיכואנליטית, מפרויד ועד ימינו, על רבדיה וזרמיה
השונים, ובמפגש בין התיאוריה לטכניקה.

סמינרים קליניים טכניים

המתמקדים בטכניקה הטיפולית ובחיבור בין הקליניקה והתיאוריה על פי החשיבה הפסיכואנליטית.
הסמינרים מתבססים על שיחות טיפוליות כתובות שמביאים המשתתפים, מתוך עבודתם הטיפולית.
המטרה בסמינרים התיאורטיים והקליניים לאפשר לתלמידים לפתח את החשיבה האנליטית הייחודית
להם.

צפייה בתינוקות*

במסגרת סמינר שנתי זה צופה כל משתתף בתינוק ובהורה המטפל בו, אחת לשבוע, במשך שנת
לימודים. דו"חות הצפייה מובאים למפגשים קבוצתיים שבועיים ומהווים בסיס לדיון בהיבטים שונים
של הצפייה, כגון: התפתחות התינוק, התפתחות יחסי הורה-תינוק, השפעות הופעת הצופה-השלישי,
היבטים של עמדת הצפייה וההתבוננות כבסיס להבנת עמדת ההכלה ולהתפתחות החשיבה על העמדה
האימהית ובעקבותיה על העמדה הפסיכואנליטית. בסיום הסמינר כותב כל צופה עבודה, המתבססת על
צפייתו בתצפיות שקיים.

*בנסיבות מסוימות (כמו הריון או הורות לתינוק שטרם מלאה לו שנה) לא ניתן יהיה להשתתף בסמינר
באותה עת אלא במועד מאוחר יותר, בתיאום עם מרכזת התכנית.

סדנאות

הלימודים כוללים שני סוגי סדנאות, המתקיימות פעמיים בשנה, בסיום סמסטר א' ובסוף סמסטר ב'.
הלימוד בסדנאות מרוכז בשני ימי לימוד בין השעות 15:30- 20:30 .
הסדנאות מוקדשות ללימוד מרוכז של נושא תיאורטי, ומהוות הזדמנות למפגש לימודי ייחודי עם
נושאים, ועם מורים נוספים מתוך סגל ההוראה.
סדנאות החורף והקיץ מותאמות לחשיבה התיאורטית הנלמדת באותו סמסטר, להרחבתה והעמקתה
ההשתתפות בשתיהן הינה חלק מחובות הלימודים בתכנית. ההכרה בסדנה מותנית בהשתתפות מלאה
בשני ימי הלימודים בהם היא מתקיימת.

הדרכה אישית

כל תלמיד במרכז מקבל הדרכה אישית אחת לשבוע במשך שלוש שנות הלימוד, אצל שני מדריכים
שונים, אותם הוא בוחר מתוך רשימת מדריכי התכנית (סה"כ 120 שעות הדרכה, 60 שעות
אצל כל מדריך). העבודה עם כל מדריך נמשכת כשנה וחצי, ומתמקדת בליווי טיפול במטופל
אחד בלבד. כך מתאפשר תהליך הדרכה רציף ומשמעותי, ומפגש עם שתי גישות טיפוליות.
המדריכים בתכנית רובם ככולם פסיכואנליטיקאים או מתמחים בכירים בפסיכואנליזה, בעלי ניסיון
רב בטיפול ובהדרכה בגישה פסיכואנליטית. תעריף התשלום עבור ההדרכה נקבע ע"י ועדת ההוראה
בתחילת כל שנת לימודים. תעריף זה נמוך משמעותית מהתעריף הרגיל ומבוצע ישירות למדריך.
במסגרת ההדרכה האישית נכתבים שני סיכומי טיפול, הראשון - עם סיום ההדרכה הראשונה- מוגש
למדריך ונדון עמו, השני- עם סיום הלימודים ועד 3 שנים ממועד הסיום - מוגש כעבודת גמר ונקרא על
ידי ועדת קריאה המונה שני קוראים, חברי סגל ההוראה וההדרכה.

עבודת גמר

לאחר השלמת כל החובות הלימודיים, מהווה עבודת הגמר תנאי לקבלת תעודת גמר.


הלימודים מתקיימים אחת לשבוע, בימי רביעי, בין השעות 15:30-20:30

 


רשימת סמינרים וסדנאות לשנת הלימודים תשפ"ב  2021-22                                          התכנית הבסיסית ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית- תכנית משולבת


 

שנה א':

 

סמסטר א'  סמסטר ב'

 פרויד: תשתית לחשיבה ולעבודה אנליטית | דני איגר

 קרא עוד...

 על הפירוש | מיכל טלבי אברבנאל

 קרא עוד...
 הלא מודע | ניצה חזן
 קרא עוד...
 התפתחות מושג ההעברה | יעל קירש גולדשטאוב

 קרא עוד...
 סמינר טכני-קליני | פומפי הראל, דרורית גיל

 
 סמינר טכני-קליני | פומפי הראל, דרורית גיל

 
 סדנת חורף: אדיפוס | הדס ריזפלד עינת

 קרא עוד...
 סדנאות קיץ | בחירה

 קרא עוד...

 

שנה ב':

 

סמסטר א' סמסטר ב'
התפתחות מחשבת קליין | הוגו גולדיוק

קרא עוד...

טכניקת הטיפול הקלייניאנית | יפעת זיבר 


קרא עוד...

הסיטואציה הפסיכואנליטית | הדס ריזפלד עינת

קרא עוד...  

מצבים מנטליים ראשוניים | רות שגיא

קרא עוד...
צפייה בתינוקות- מירב כהן ברגשטיין , רותי ליס

צפייה בתינוקות - מירב כהן ברגשטיין , רותי ליס

סדנת חורף:

קליין הקלינית | יהודית טריאסט

קרא עוד...
סדנאות קיץ - בחירה

קרא עוד...

 

שנה ג':

 

סמסטר א' סמסטר ב'
הזרם העצמאי ומחשבת וינקוט היום | ידידה טורקניץ'

קרא עוד...
קריאה בויניקוט | מאיר (ממי) שלוש

קרא עוד...
חשיבה וחלימה במחשבתו של ביון, כתהליכי יסוד
בהתפתחות הנפש | ד"ר משה ברגשטיין

קרא עוד...
חשיבה וחלימה במחשבתו של ביון, כתהליכי יסוד
בהתפתחות הנפש - המשך   | ד"ר משה ברגשטיין

קרא עוד...
סמינר טכני-קליני | אירית לובלינסקי , אליענה גרין

 

סמינר טכני-קליני | אירית לובלינסקי , אליענה גרין

סדנת חורף: 

על הקשבה פסיכואנליטית: בה בעת, ברבדים שונים |

אורה יושפה מנדלבוים 
קרא עוד...

סדנאות קיץ -בחירה

קרא עוד...

 

סדנאות קיץ - בחירה * :

חלומות בהקיץ, פנטוז ומסתורי נפש אחרים |  ענת ברעם שרף

על הנרקיסיזם   | הגר גלבוע

על החלום  |  עידית ברק מלמד

על ביסקסואליות נפשית - הקשבה למימדים של גבריות ונשיות כעמדות בנפש |  ענת שומן    (הסדנא בתאריכים מאוחרים)

 

*יתכנו שינויים


 תקצירים


 

פרויד: תשתיתלחשיבה ולעבודה אנליטית | דני איגר

העבודה הקלינית מעוגנת בתיאוריה אודות נפש האדם והאופנים בהם היא מתנהלת. התיאוריה עשויה, מתוארת ומתורגמת דרך מושגי-יסוד כמו המבנה הנפשי והאיכויות הנפשיות, הדחפים והמיניות, ההעברה, החזרה וההתנגדות. את כל אלה חשב ודמיין וסיפר ופיתח זיגמונד פרויד. בקורס נעקוב אחר התפתחות חשיבתו ועבודתו.

 

גישות והתפתחויות במושג ה"פירוש" | מיכל טלבי-אברבנאל

בסמינר נחקור את התפתחות המושג "פירוש". נתחקה אחר התרחבותו מהמודל הקלאסי אל עבר גישות
הרואות את הפירוש לא רק כאמצעי לחשיפת תכנים לא-מודעים אלא גם ככלי ליצירת הכלה והתמרה.
נדבר על אופנויות שונות של נוכחות והתערבות המטפל ונעסוק בשיקולים המנחים אותנו בבחירת סוג
ההתערבות המתאימה.

 

הלא מודע | ניצה חזן

"האני אינו אדון בביתו", אומר פרויד. בקורס נעקוב אחר התפתחות חשיבתו של פרויד אחר הלא מודע,
אבן הדרך של הפסיכואנליזה. החלום, הסימפטום, פליטות-הפה, הבדיחה וההומור, מהווים צוהר ללא
מודע. נתייחס ללא מודע המודחק ולהדחקה ראשונית ולשפת הלא מודע. נקרא את פרויד, קליין, ביון,
בולאס ועוד. המשתתפים יביאו מעבודתם הקלינית ונרחיב דרך התבוננות על הלא מודע דרך הקולנוע
והספרות.

 

התפתחות מחשבת קליין | הוגו גולדיוק

הסמינר יתמקד בתרומתה של קליין לפיתוח ולהעמקה של רעיונות פרוידיאניים ובכמה ממחשבותיה
המקוריות. בין היתר נדון במושגים, כגון: העמדות והתנועה ביניהן, הזדהות השלכתית והשפעתה על
הבנת העברה והעברה הנגדית, הסמלה ויצירת מרחב נפשי, דחף המוות ומצבים נפשיים ראשוניים
וטרום מילוליים. בהתאם למסורת הקלייניאנית, הדיון ילווה בחומר קליני ובישומן של ההמשגות
התאורטיות לעבודה הקלינית.

 

קריאה בויניקוט | מאיר (ממי) שלוש

במהלך הקורס נעסוק ברעיונות המרכזיים בעבודתו של ויניקוט, שחוללו מהפכה בתיאוריה ובטיפול הפסיכואנליטי. נעקוב אחר קו ההתפתחות ששרטט באינטראקציה בין אם-תינוק, כדגם לטיפול הפסיכואנליטי. נלמד על  חשיבות "אובייקט ותופעות המעבר" ו"השימוש באובייקט" כחוויות המשפיעות וצובעות את התפתחות ההתייחסות של האדם לעולם המציאות שמחוצה לו. נבחן את מורכבות התנאים ההופכים את האדם לאדם אמיתי יצירתי וחי, ואת חייו לבעלי ערך - כמו גם את ההפרעות והשברים המובילים לעיוות בהתפתחות העצמי ולגיבוש "עצמי מזויף" ופסיכו-פתולוגיה. לאורך הקורס נקשר את מושגיו התיאורטיים של ויניקוט לפסיכותרפיה, ונדון בחידושים שיצר בטיפול הפסיכואנליטי.

 

טכניקת הטיפול הקלייניאנית | יפעת זיבר

בקורס נעסוק באופנים בהם התיאוריה הקלייניאנית מיושמת בעבודה הטיפולית. מלאני קליין וממשיכיה פיתחו את התיאוריה וההבנות הקליניות מתוך התנסויותיהם וחוויותיהם במפגשים טיפוליים. מתוך כך, גם מאמריהם עשירים בתיאורי מקרה המבססים את החשיבה התיאורטית. הטכניקה מקנה כלים לפיענוח הלא מודע ומאפשרת תובנה, באמצעות פירוש, המחוללת שינוי נפשי. נתבונן באופן בו קליין וממשיכיה עובדים, במגע ישיר ובהיר, עם דחף המוות, חרדה עוצמתית, מבוי סתום והתנגדות לשינוי. כל זאת, תוך מתן חשיבות להעברה ולהעברה הנגדית. נקרא מאמרים קליניים של מלאני קליין, חנה סגל, בטי ג'וזף, ברנמן פיק ויהושע (שוקי) דורבן וניעזר בדוגמאות קליניות שיביאו המשתתפים.

ֿ

הסיטואציה הפסיכואנליטית | הדס ריזפלד עינת

הסיטואציה הפסיכואנליטית כוללת את המערך הטיפולי (המסגרת, הצורה והקבוע) ואת התהליך הטיפולי (התוכן, המהלך והמשתנה). במסגרת הקורס ניגע באספקטים שונים של שני פנים אלה, נעמיק את ההבנה במושגי יסוד הקשורים לטכניקה הפסיכואנליטית כגון החוזה הטיפולי, כלל היסוד הפסיכואנליטי, שלושת כללי העמדה הטיפולית (ניטראליות, אנונימיות והינזרות) ונעקוב אחר ההתפתחויות שחלו בתפיסת הסיטואציה הפסיכואנליטית מימי פרויד ועד ימינו.

 

חשיבה וחלימה במחשבתו של ביון כתהליכי יסוד בהתפתחות הנפש | ד"ר משה ברגשטיין

הסמינר יעסוק בתהליכי חשיבה וחלימה כתהליכים הבונים ומקיימים את החיים הנפשיים, במחשבתו
של ביון. הלמידה תיעשה בקריאה משותפת, בה ייסקרו מושגי היסוד בכתיבתו של ביון, והאופן בו הם
מסייעים לחשוב את תהליכי החשיבה והחלימה, במצבים פסיכוטיים ולא-פסיכוטיים. השימוש הקליני
יודגש בעזרת וינייטות שיובאו ע"י המשתתפים.

 

התפתחות מושג ההעברה | יעל קירש גולדשטאוב

מושג ההעברה עומד בבסיס החשיבה והעבודה הפסיכואנליטית. בראשית דרכו, ראה פרויד בהעברה כלי שמשרת את התנגדות המטופל לגילוי החומר הלא מודע. עם התפתחות חשיבתו, ובהמשך דרך חשיבתם של קליין וממשיכיה, עיבוד יחסי ההעברה קיבל מקום קריטי בגילוי המשאלות והקונפליקטים הלא מודעים, בהבחנה בין עולם פנימי למציאות חיצונית, ובהבנת אופי החרדות, ההגנות ומערך יחסי האובייקט הפנימיים. התרחבות התיאוריה הפסיכואנליטית לעבודה עם אזורי נפש פרימיטיביים שנמצאים 'מעבר לספקטרום' של התקשורת המילולית, הובילה לחשיבה מחודשת על הטכניקה כמו גם על יחסי ההעברה.

בקורס אני מבקשת לעקוב אחר התפתחות המושג, החל מגילויו על ידי פרויד ועד לתפיסתו כיסוד מרכזי של כל קשר טיפולי ואנושי. נתמקד בתרומתם הייחודית של פרויד, קליין, ביון וויניקוט להבנת מושג ההעברה. הלמידה תלווה בדוגמאות קליניות, תוך התייחסות לנקודות המבט התאורטיות השונות. 

 

הזרם העצמאי ומחשבת וינקוט היום | ידידה טורקניץ'

תיאורטיקנים   השייכים ל "לזרם העצמאי" בחברה הפסיכואנליטית הבריטית  בחרו שלא להיות מזוהים עם  שני האגפים המרכזיים בחברה הבריטית בעת "דיוני המחלוקת" בשנות ה-40. בקורס נקרא מכתבי הוגי  דעות אלו, באמצעותם  נתבונן בדרך החדשנית והיצירתית שבה הם ממשיכים לפתח את מושגיו של ויניקוט כגון רגרסיה, משחק,  עצמי אמיתי/עצמי כוזב, פחד מהתמוטטות ועוד. נקרא  מבאלינט, בולאס  ואחרים ונדון בדוגמאות קליניות שיביאו המשתתפים.

 

מצבים מנטאליים ראשוניים | רות שגיא

נדון במצבים נפשיים ראשוניים, אשר לא עברו תהליך של ייצוג ב- mind . תהליך המנטליזציה מתרחש
בהתפתחות המוקדמת בתוך המרקם העדין של קשר אם-תינוק, ומהווה תשתית להוויית גוף-נפש.
הפרעה בתהליך זה מתבטאת בחוויה של מוות רגשי, התקיימות נעדרת ממשות ומשמעות והצפה של
חרדות כליון, ומחייבת את המטפל לחפש אחר אפשרות של נגיעה ויצירת משמעות מחברת במצבי נפש
אלה.

 

 

סדנאות תיאורטיות

 

חלומות בהקיץ, פנטוז ומסתורי נפש אחרים | ענת ברעם שרף

הסדנא תעסוק במצבי נפש המבקשים מסתור ומפלט מכאב נפשי. מסתורים אלו מתקיימים דרך מנגנונים של ניתוק ונסיגה פנימה אל תוך מצב "בועתי-חלומי" אומניפוטנטי ומייצרים אילוזיה של חיים מקבילים וסודיים. נכיר את היסוד ההתמכרותי, העקשני ומדלדל האגו של אופני מפלט אלה, כמו גם את הביטויים הקליניים והבעיות הטכניות העולות בטיפול.

 

קליין הקלינית | יהודית טריאסט

 לאחר קריאה תיאורטית בכתבי קליין ובכתבי ממשיכיה בקורסים קודמים, נחזור בסדנה להתעמק בעבודתה הקלינית עצמה. נקרא וינייטות מתוך טיפולים, כמו גם תיאורי שעות של טיפול בילד. ננסה לישם את ההמשגות וההבנות התיאורטיות לפרקטיקה עצמה ולחשיבה עליה.

 

על הקשבה פסיכואנליטית: בה בעת, ברבדים שונים | אורה יושפה מנדלבוים

ליבת המעשה הטיפולי האנליטי, נעוצה בהקשבה "נכונה"- הכוונה להקשבה נכונה ופתוחה על מנת לקלוט את מירב הקומוניקציה הלא מודעת של המטופל. בסדנא נפנה את המבט אל תהליך ההקשבה הפסיכואנליטי, על הבו-זמניות והרב ממדיות שלו. מהי הקשבה אנליטית ? מה מייחד אותה ומה היא דורשת מהמטפל? נתחקה אחר הצעתו של פרויד להצטייד ב"קשב מרחף/צף" בשעה האנליטית ובניסיונות שנעשו ללכוד את המשמעות הממשית של הצעה זו [בהם הרעיון של רייק על ההקשבה עם "האוזן השלישית", וזו של איזקובר על האנליטיקאי כ"כלי האנליטי"]. נצרף לדיונינו כמה מהתרומות המרכזיות של ביון לסוגיית ההקשבה. השימוש ברוורי , העובדה הנבחרת וההצעה להקשיב "ללא זיכרון וללא תשוקה".

 

על החלום | עידית ברק מלמד

נקרא בסדנא על תפיסת החלום ומיקומו בעבודה הטיפולית בשלוב עם הבאת חלומות מהספרות הפסיכואנליטית ודוגמאות חיות. נעקוב אחרי התפתחות תפיסת החלום מימיו של פרויד ועד לעבודות העדכניות בתחום.

 

על הנרקיסיזם | הגר גלבוע

סוגיית הנרקיסיזם היא בלב העיסוק הקליני. כמעט כל פתולוגיה שאנו פוגשים בקליניקה מערבת בדרך זו או אחרת אלמנטים נרציסטיים כבדי משקל. בסדנה נעקוב אחר התפתחות ההבנה של תופעת הנרקיסיזם בפסיכואנליזה הקלאסית, מפרויד, קליין, רוזנפלד ועד שטיינר. נשלב את הדיון התיאורטי בשעות טיפוליות, אשר יעזרו לחבר בין התיאוריה והקליניקה.

 

על ביסקסואליות נפשית - הקשבה למימדים של גבריות ונשיות כעמדות בנפש | ענת שומן

פרויד (1923, 1905) טען שבמבנה האוניברסלי המולד בכל אדם תימצא דו-מיניות נפשית, המושפעת  במהלך ההתפתחות מהזדהויות קדומות והפנטזיות הבלתי- מודעות הנגזרות מהן. בסדנה נעקוב אחר גלגוליו של המושג ביסקסואליות נפשית בחשיבה הפסיכואנליטית, בין האדיפלי לארכאי, בין הגופני לנפשי ובין הבינארי והסופי לסזוריאלי והאינסופי. מתוך כך נחשוב על מופעים קליניים שונים בהם מסתמנים שברים או נתקים במבנה הביסקסואלי היסודי ועל השתקפותם של אלה ביחסי ההעברה וההעברה הנגדית, כרכיב משמעותי בתהליכי התפתחות, השתנות והרחבה של העצמי בטיפול. נקרא מתוך כתביהם של פרויד, ויניקוט, טסטין, מקדוגל, קווינודוז ועוד.