תכנית מתקדמים – המשכית

בשנה"ל תשפ"ד 2023-24  יפתח מחזור חדש של תכנית המתקדמים ההמשכית ללימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית.

ניתן להירשם כ א ן  

 


תוכנית המתקדמים הדו-שנתית, מזמינה לקריאה משותפת בכתביהם של הוגים כפרויד, ביון, ויניקוט וממשיכיהם, המציעים
תיאוריה כפרספקטיבה המרחיבה את המבט ואת הרצפטיביות של המטפל, וכשואפת להבנת התהליכים
הלא-מודעים המתרחשים בשעה הטיפולית. במהלך הלימודים ננסה ליישב בין הצורך הבלתי פוסק
ללמוד, להכיר ולהעמיק בתיאוריות הפסיכואנליטיות השונות לבין ההכרח לשחרר את האחיזה בחשיבה
התיאורטית ולהקשיב לחוויה הרגשית העכשווית.

 

מחזור חדש של התכנית נפתח פעם בשנתיים.

 

ההרשמה עד ה-  5.6.23

מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון קבלה במהלך יוני-יולי 2023.

 

הלימודים מתקיימים בכפר הירוק, אחת לשבועיים, בימי רביעי, בין השעות 15:30-20:30 . 

 


רשימת סמינרים וסדנאות - שנה א' - שנת הלימודים תשפ"ד *


 

 שעה  סמסטר א'  סמסטר ב'
15:30-17:00

סמינר קליני   |                                         דני איגר , תמי אסיא שחר

סמינר קליני   |                                                    דני איגר , תמי אסיא שחר

17:15-18:45

המסע לעבר שינוי נפשי |                        הלית קאנץ ברנר

קרא עוד למטה...

בין מציאות נפשית לאשליה נפשית |                      סיגלית בודוך ריש

קרא עוד למטה...

19:00-20:30

נרקיסיזם ודרכי פעולתו בטיפול |                ד"ר שרון שטרית

קרא עוד למטה...

חשיבתו של דונלד מלצר בעבודה הקלינית |         ד"ר תמר פלג

קרא עוד למטה...

  * יתכנו שינויים

 


רשימת סמינרים וסדנאות - שנה ב' - שנת הלימודים תשפ"ד *


 

 שעה  סמסטר א'  סמסטר ב'
15:30-17:00

סמינר קליני   |

אורלי כץ חסון

סמינר קליני   |

אורלי כץ חסון

17:15-18:45

קריאה משותפת ב"שלש מסות על התיאוריה של המיניות"(1905) |                            מיכל זלינגר

קרא עוד למטה...

המצב הסכיזואידי |                                            ענת ברעם שרף

קרא עוד למטה...

19:00-20:30

על זיכרון ותשוקה במפגש הטיפולי |          ליהי נוי ניצן

קרא עוד למטה...

התשליל - נוכחות האין - אנדרה גרין  |                      יואל מילר

קרא עוד למטה...

  * יתכנו שינויים


 תקצירים


 

 

המסע לעבר שינוי נפשי בכתבי בטי ג'וזף | הלית קאנץ ברנר

 

בטי ג'וזף ביחד עם ביון, רוזנפלד וסגל הינה מהבולטות מבין ממשיכי קליין. עבודתה מהווה התפתחות ותרומה ייחודית למסורת הקלייניאנית. בקורס, נקרא לקט ממאמריה ונתוודע לטכניקה ולהמשגותיה, במיוחד בהקשר של האנליזה במטופלים קשים ולא נגישים. נתבונן על מושגי יסוד בחשיבתה כמו איזון נפשי והגורמים הנפשיים הפועלים לשמרו ולהימנע משינוי נפשי ואופן עבודתה הייחודי עם העברה והעברה נגדית. נלמד כיצד יישמה בעבודתה את המושגים התאורטיים של הזדהות השלכתית, פנטסיה לא מודעת ואת התייחסותה למושגים של צרות עין ודחף המוות. הקריאה תלווה בדוגמאות קליניות של המרצה ושל המשתתפים, דרכן ננסה להבין וליישם את חשיבתה של ג'וזף.

 

בין מציאות נפשית לאשליה נפשית | סיגלית בודוך ריש

 

בסמינר נקרא בכתביהם של ג'ון שטיינר, אינס סודרה, רונלד בריטון, יהודית מיטרני ואחרים. נתרכז במאמרים הדנים בדרכים החמקמקות בהן נוקטת הנפש על-מנת להימנע מחרדה ומכאב ובקשיים שדרכים אלו יוצרות בדרך לשינוי נפשי. נבחן את המכשולים ואת יחסי הטרנספרנס הנוצרים עם מטופלים שמשתמשים בהתארגנויות הימנעותיות אלו וננסה לבדוק כיצד עשויה הבנת מנגנונים אלו לסייע למטופלים לזהות אפשרויות חדשות ויכולות חדשות. 

 

 

על נרקיסיזם ודרכי פעולתו בטיפול | ד"ר שרון שטרית

 

״…נדמה היה כי התנהגותם הנרקיסיסטית (של הנוירוטים) הציבה את אחד הגבולות לאפשרות ההשפעה עליהם״ (פרויד, 1914). מדוע הנרקיסיזם מציב גבול/מחסום בפני השפעת האחר? ובמובן זה מציב גבול בפני ההשפעה של המטפל/טיפול ומהווה את אחד ממתנגדיו העקשניים של הטיפול האנליטי?  נוכחותו של הנרקיסיזם בתרבות העכשווית דומיננטית ובזיקה ישירה גם בקליניקה. בסמינר נכיר את אופן פעולתו של הנרקיסיזם בנפש, את מאפייניו והקשיים שהוא מציב באפשרות של האדם להיות מטופל ובאפשרות שלו לפגוש את עצמו והלא מודע שלו. נבחן מה מושך בנרקיסיזם, מה מפתה, מפני מה הוא מגן ומה המחירים הכרוכים בלפעול לפיו. הסמינר יתבסס בעיקר על כתביו של פרויד וילווה בדוגמאות קליניות.

 

 

חשיבתו של דונלד מלצר בעבודה הקלינית | תמר פלג

 

יצירת חופש פנימי, לפי מלצר, מתאפשרת על ידי הכרות עם האובייקטים הפנימיים. כשמטופל לומד להכיר ולשאת את 'משפחת האובייקטים הפנימיים'  מתאפשרת יצירתיות פנימית, התפתחות נפשית ופניות לקשר אותנטי עם הזולת. הבחנה בין מיניות ילדית לבוגרת ובין פולימורפיות לעומת פרוורסיה מאפשרת גם לנו כמטפלים שחרור מהגדרות מגבילות המפריעות לנו לעיתים בעבודה.  הקריאה במלצר כממשיך קליין, מזמינה לנגיעה מחודשת במושגי יסוד בתאוריה הפסיכואנליטית, ומאפשרת הבנה של ההתפתחות הנפשית והמינית. בסמינר נשים דגש על הקשבה ייחודית זו, להרחבת האדיפוס המוקדם והסצנה הפרימרית, ושימתם במרכז חיי הנפש. לעיסוק בהיבט האסתטי והיצירתי, ולהיבטים של חשיבה ורב מימדיות בעולם הפנימי. הבנות אלו יולידו לבסוף הבנה של המושגים הייחודיים למלצר כמו קלאוסטרום, אוננות אנלית, הזדהות השלכתית חודרנית והזדהות הפנמתית.  בסמינר נקרא מתוך הספרים של מלצר ושל מג האריס: "מצבי נפש מיניים" מאת דונלד מלצר (2008). הוצאת תולעת ספרים 2021, עריכה מדעית של התרגום לעברית: ארנה אלבק, מלכה הירש נפחן, מרגי קפליניסקי.Donald Meltzer: A Contemporary Introduction, By Meg Harris Williams (2022)

 

קריאה משותפת ב"שלש מסות על התיאוריה של המיניות"(1905) | מיכל זלינגר

 

 דרך קריאה משותפת בשלוש המסות, ננסה להבין מהי המיניות שפרויד מדבר עליה, מדוע התעקש לראות בה את המניע המרכזי של הוויתנו אך גם את הסיבה הדחויה על ידינו בהכרח. ננסה לחשוב בעזרת ז׳אן לפלאנש ואנדרה גרין מדוע קשורה המיניות באי-נחת מובנה בתוכנו ומדוע תאר פרויד את הסיפוק המיני כ״מחכים למשהו שאף פעם לא יגיע״.

 

על זיכרון ותשוקה במפגש הטיפולי | ליהי נוי ניצן

 

נתחיל את הקורס בשנת 1967, שנה של צומת מרכזית ביותר, מבחינה מקצועית ואישית, בחייו של ביון. המאמר 'הערות על זיכרון ועל תשוקה', שפורסם לראשונה בשנה זו, ובו נקרא לאורך כל הקורס, ייחשב בדיעבד כנקודת הציון שממנה התחילה הספירה של מה שמכונה היום בפי כל – תקופת 'ביון המאוחר'. לאורך הקורס נקרא מקרוב ונחקור ביחד את המושגים שקשורים בזיכרון, תשוקה, הבנה, והעמדה של המטפל בתוך השעה הטיפולית, כפי שעולים מכתביו של ביון.

 

המצב הסכיזואידי | ענת שרף ברעם

 

 בקורס נתבונן על הפיצול העמוק העומד בבסיס המצב הסכיזואידי ובקרעים הנוצרים בעקבותיו בין המציאות הפנימית למציאות חיצונית. ננסה להבין את הגורמים לנסיגה ממגע ממשי ומיחסי גומלין עם אובייקטים חיצוניים, אל עבר עולם פנימי המהווה מערכת פנטזמטית סגורה, פרטית ולא נגישה. מערכת המאופיינת בחשיבה אומניפוטנטית ומאוכלסת בחלקי אובייקט פנימיים, מפתים ודוחים, הסופחים אליהם היבטים קשים וטראומתיים של המציאות החיצונית. העולם הסכיזואידי מקנה לסובייקט תחושה של הגנה, בטחון ושליטה במה שגרם לו סבל במפגש עם המציאות החיצונית, אך ניתוק ונסיגה זו מקשר ממשי, מתפתח וחי עם אובייקט חיצוני, טומן בחובו גם סכנה גדולה לעצמי ויכול להתבטא, בין השאר, בתחושות של חוסר משמעות, דלדול רגשי וזרות למציאות, כמו גם ייאוש בקשר ליכולת להרגיש חי, ממשי ואמיתי בעולם. במפגשינו ננסה להכיר יותר את החוויה הסכיזואידית, את תחושת הריקנות המתלווה לה, את החרדות הקלאוסטרו-אגרופוביות המאפיינות אותה ואת החרדה לאהוב ולהיות נאהב. נחשוב על האתגרים הקליניים העומדים בפנינו כאשר אנו עובדים עם מטופלים שחלק ניכר מהקיום שלהם מתקיים במציאות אחרת, מציאות מדומה. לשם כך נקרא בכתביהם הקלאסיים של פרברן, גנטריפ ואוגדן, כמו גם,  נלמד מהתייחסותם של חאן, ריי ואחרים לתופעה הסכיזואידית.

 

התשליל  THE NEGATIVE  נוכחות האין - אנדרה גרין | יואל מילר

 

אחת התרומות המרכזיות של אנדרה גרין לעולם הפסיכואנליזה הוא נושא הנגטיב. ויניקוט, במאמרו על חפץ מעבר (TRANSITIONAL OBJECTS), תיאר טיפול באישה שהפסיקה להשתמש בשמיכה בזמן ששכבה על הספה, למרות שהיה קר בחדר ולמרות שבעבר השתמשה בה. ויניקוט מתאר את המצב שבו הפכה השמיכה שלא שם, לאמיתית יותר מאשר השמיכה שהאנילטקאי יכול להביא לה.   בסמינר זה נעשה הכרה עם המושג של גרין THE NEGATIVE, התשליל. העדרות של הורים יכולה ליצור עבור הילד אוביקט רע לעומת אוביקט טוב. יחד עם זאת, אי הנגישות שלהם יכולה להחוות כאי נוכחות (NON PRESENCE)  שמנוגדת להעדרות (ABSENCE) בה יש תקוה להשבה של הנוכחות. משמעות המושג התשליל, NEGATIVE, היא של אי-קיום, חלל (VOID), ריקנות, BLANKNESS.  בסמינר זה נקרא ביחד  ולאט, ממאריו של גרין בנסיון לעכל ולהבין את מציאות הנוכחות של האין, הנגטיב, ואיך היא נחווית ומופיעה בעבודה הקלינית.