תכנית מתקדמים – שנה ב'

בשנה"ל תשפ"ב 2021-22 ימשיך לשנה השנייה, המחזור שהחל לימודיו בתשפ"א *.

 


תוכנית המתקדמים הדו-שנתית, מזמינה לקריאה משותפת בכתביהם של הוגים כפרויד, ביון, ויניקוט וממשיכיהם, המציעים
תיאוריה כפרספקטיבה המרחיבה את המבט ואת הרצפטיביות של המטפל, וכשואפת להבנת התהליכים
הלא-מודעים המתרחשים בשעה הטיפולית. במהלך הלימודים ננסה ליישב בין הצורך הבלתי פוסק
ללמוד, להכיר ולהעמיק בתיאוריות הפסיכואנליטיות השונות לבין ההכרח לשחרר את האחיזה בחשיבה
התיאורטית ולהקשיב לחוויה הרגשית העכשווית.

 

הלימודים מתקיימים בכפר הירוק, אחת לשבועיים, בימי רביעי, בין השעות 17:15-20:30 . (לבוחרים בסמינר קליני יחלו הלימודים בשעה 15:30)

 

*לא יפתח מחזור נוסף של תכנית זו בשנה"ל תשפ"ב.                                                                                                                                         את המתעניינים בהצטרפות ללימודים מתקדמים בהלפבא, נזמין לעיין ב"סמינרים בהלפב"א- קריאה בכתבי ביון" - תכנית המתקדמים החדשה. 

 


רשימת סמינרים וסדנאות לתלמידי שנה ב'- שנת הלימודים תשפ"ב *


 

 שעה  סמסטר א'  סמסטר ב'
15:30-17:00

סמינר קליני 

סמינר קליני 

17:15-18:45

קריאה משותפת ב "שלוש מסות על התיאוריה של המיניות"  | מיכל זלינגר

קרא עוד...

מסתורים נפשיים |                                          סיגלית בודוך ריש

קרא עוד...

19:00-20:30

אורה יושפה מנדלבוים                            (נושא הסמינר יפורסם בהמשך)

מלאותו של ההעדר - ויניקוט וגרין |                     נעמה קינן
קרא עוד...

  * יתכנו שינויים


תקצירים


 

 

קריאה משותפת ב"שלש מסות על התיאוריה של המיניות"(1905) | מיכל זלינגר

 

דרך קריאה משותפת בשלוש המסות, ננסה להבין מהי המיניות שפרויד מדבר עליה, מדוע התעקש לראות בה את המניע המרכזי של הוויתנו אך גם את הסיבה הדחויה על ידינו בהכרח. ננסה לחשוב בעזרת ז׳אן לפלאנש ואנדרה גרין מדוע קשורה המיניות באי-נחת מובנה בתוכנו ומדוע תאר פרויד את הסיפוק המיני כ״מחכים למשהו שאף פעם לא יגיע״.

 

מסתורים נפשיים | סיגלית בודוך ריש

 

מסתורים נפשיים הינם ארגונים הגנתיים פתולוגיים שמטרתם להתמודד עם מכאובים נפשיים הנחווים כבלתי נסבלים. הסמינר יעסוק בחקירת מערכי נפש אלו כפי שפותחו בחשיבתו של ג'ון שטיינר. נכיר את המצע להתפתחות חשיבתו של שטיינר דרך עבודותיהם של פרויד, רוזנפלד, מוני קירל ואחרים, ונעמיק בחקירת אופיים של מפלטי הנפש, אופן ביטויים בקליניקה והאתגרים שהם מעמידים בפני המטפל.  

 

מלאותו של ההעדר - ויניקוט וגרין | נעמה קינן

 

במשנה הוויניקוטיאנית העצמי מתהווה בתוך ומתוך מצע הגוף-נפש האמהי, בהינתנות שהיא   התמסרות טוטלית. בסמינר נעסוק בתרומתו של אנדרה גרין להבנת המורכבות של המושגים הוויניקוטיאניים  המרכזיים: אם סביבה ,מושקעות אמהית ראשונית, אחזקה ,אשליה ,התחום המעברי. נלמד את רעיונותיו: השלילי, הלוצינציה שלילית ומבנה ממסגר.