תכנית מתקדמים – המשכית

בשנה"ל תשפ"ג 2022-23  תמשיך בלימודיה קבוצת הלימודים המתקדמים.

ניתן להצטרף לקבוצת הלומדים כאן.   

תכנית הלימודים מותאמת לתלמידים ותיקים ותלמידים חדשים, כאחד. 

 


תוכנית המתקדמים הדו-שנתית, מזמינה לקריאה משותפת בכתביהם של הוגים כפרויד, ביון, ויניקוט וממשיכיהם, המציעים
תיאוריה כפרספקטיבה המרחיבה את המבט ואת הרצפטיביות של המטפל, וכשואפת להבנת התהליכים
הלא-מודעים המתרחשים בשעה הטיפולית. במהלך הלימודים ננסה ליישב בין הצורך הבלתי פוסק
ללמוד, להכיר ולהעמיק בתיאוריות הפסיכואנליטיות השונות לבין ההכרח לשחרר את האחיזה בחשיבה
התיאורטית ולהקשיב לחוויה הרגשית העכשווית.

 

הלימודים מתקיימים בכפר הירוק, אחת לשבועיים, בימי רביעי, בין השעות 17:15-20:30 . 

 


רשימת סמינרים וסדנאות -   שנת הלימודים תשפ"ג *


 

 שעה  סמסטר א'  סמסטר ב'
15:30-17:00

סמינר קליני

סמינר קליני

17:15-18:45

המסע לעבר שינוי נפשי |                        הלית קאנץ ברנר

קרא עוד...

בין מציאות נפשית לאשליה נפשית |                      סיגלית בודוך ריש

קרא עוד...

19:00-20:30

נרקיסיזם ודרכי פעולתו בטיפול |                ד"ר שרון שטרית

חשיבתו של דונלד מלצר בעבודה הקלינית |         תמר פלג

קרא עוד...

  * יתכנו שינויים


תקצירים


 

 

המסע לעבר שינוי נפשי בכתבי בטי ג'וזף | הלית קאנץ ברנר

 

בטי ג'וזף ביחד עם ביון, רוזנפלד וסגל הינה מהבולטות מבין ממשיכי קליין. עבודתה מהווה התפתחות ותרומה ייחודית למסורת הקלייניאנית. בקורס, נקרא לקט ממאמריה ונתוודע לטכניקה ולהמשגותיה, במיוחד בהקשר של האנליזה במטופלים קשים ולא נגישים. נתבונן על מושגי יסוד בחשיבתה כמו איזון נפשי והגורמים הנפשיים הפועלים לשמרו ולהימנע משינוי נפשי ואופן עבודתה הייחודי עם העברה והעברה נגדית. נלמד כיצד יישמה בעבודתה את המושגים התאורטיים של הזדהות השלכתית, פנטסיה לא מודעת ואת התייחסותה למושגים של צרות עין ודחף המוות. הקריאה תלווה בדוגמאות קליניות של המרצה ושל המשתתפים, דרכן ננסה להבין וליישם את חשיבתה של ג'וזף.

 

בין מציאות נפשית לאשליה נפשית | סיגלית בודוך ריש

 

בסמינר נקרא בכתביהם של ג'ון שטיינר, אינס סודרה, רונלד בריטון, יהודית מיטרני ואחרים. נתרכז במאמרים הדנים בדרכים החמקמקות בהן נוקטת הנפש על-מנת להימנע מחרדה ומכאב ובקשיים שדרכים אלו יוצרות בדרך לשינוי נפשי. נבחן את המכשולים ואת יחסי הטרנספרנס הנוצרים עם מטופלים שמשתמשים בהתארגנויות הימנעותיות אלו וננסה לבדוק כיצד עשויה הבנת מנגנונים אלו לסייע למטופלים לזהות אפשרויות חדשות ויכולות חדשות. 

 

 

על נרקיסיזם ודרכי פעולתו בטיפול | ד"ר שרון שטרית

 

״…נדמה היה כי התנהגותם הנרקיסיסטית (של הנוירוטים) הציבה את אחד הגבולות לאפשרות ההשפעה עליהם״ (פרויד, 1914). מדוע הנרקיסיזם מציב גבול/מחסום בפני השפעת האחר? ובמובן זה מציב גבול בפני ההשפעה של המטפל/טיפול ומהווה את אחד ממתנגדיו העקשניים של הטיפול האנליטי?  נוכחותו של הנרקיסיזם בתרבות העכשווית דומיננטית ובזיקה ישירה גם בקליניקה. בסמינר נכיר את אופן פעולתו של הנרקיסיזם בנפש, את מאפייניו והקשיים שהוא מציב באפשרות של האדם להיות מטופל ובאפשרות שלו לפגוש את עצמו והלא מודע שלו. נבחן מה מושך בנרקיסיזם, מה מפתה, מפני מה הוא מגן ומה המחירים הכרוכים בלפעול לפיו. הסמינר יתבסס בעיקר על כתביו של פרויד וילווה בדוגמאות קליניות.

 

 

חשיבתו של דונלד מלצר בעבודה הקלינית | תמר פלג

 

יצירת חופש פנימי, לפי מלצר, מתאפשרת על ידי הכרות עם האובייקטים הפנימיים. כשמטופל לומד להכיר ולשאת את 'משפחת האובייקטים הפנימיים'  מתאפשרת יצירתיות פנימית, התפתחות נפשית ופניות לקשר אותנטי עם הזולת. הבחנה בין מיניות ילדית לבוגרת ובין פולימורפיות לעומת פרוורסיה מאפשרת גם לנו כמטפלים שחרור מהגדרות מגבילות המפריעות לנו לעיתים בעבודה.  הקריאה במלצר כממשיך קליין, מזמינה לנגיעה מחודשת במושגי יסוד בתאוריה הפסיכואנליטית, ומאפשרת הבנה של ההתפתחות הנפשית והמינית. בסמינר נשים דגש על הקשבה ייחודית זו, להרחבת האדיפוס המוקדם והסצנה הפרימרית, ושימתם במרכז חיי הנפש. לעיסוק בהיבט האסתטי והיצירתי, ולהיבטים של חשיבה ורב מימדיות בעולם הפנימי. הבנות אלו יולידו לבסוף הבנה של המושגים הייחודיים למלצר כמו קלאוסטרום, אוננות אנלית, הזדהות השלכתית חודרנית והזדהות הפנמתית.  בסמינר נקרא מתוך הספרים של מלצר ושל מג האריס: "מצבי נפש מיניים" מאת דונלד מלצר (2008). הוצאת תולעת ספרים 2021, עריכה מדעית של התרגום לעברית: ארנה אלבק, מלכה הירש נפחן, מרגי קפליניסקי.Donald Meltzer: A Contemporary Introduction, By Meg Harris Williams (2022)