תכנית מתקדמים – שנים ב'-ג'

בשנה"ל תשפ"ב 2021-22 ימשיכו לשנה השנייה והשלישית, המחזורים שהחלו לימודיהם בתש"פ ובתשפ"א *.

 


תוכנית המתקדמים הדו-שנתית, מזמינה לקריאה משותפת בכתביהם של הוגים כפרויד, ביון, ויניקוט וממשיכיהם, המציעים
תיאוריה כפרספקטיבה המרחיבה את המבט ואת הרצפטיביות של המטפל, וכשואפת להבנת התהליכים
הלא-מודעים המתרחשים בשעה הטיפולית. במהלך הלימודים ננסה ליישב בין הצורך הבלתי פוסק
ללמוד, להכיר ולהעמיק בתיאוריות הפסיכואנליטיות השונות לבין ההכרח לשחרר את האחיזה בחשיבה
התיאורטית ולהקשיב לחוויה הרגשית העכשווית.

 

הלימודים מתקיימים בכפר הירוק, אחת לשבועיים, בימי רביעי, בין השעות 17:15-20:30 . (לבוחרים בסמינר קליני יחלו הלימודים בשעה 15:30)

 

*לא יפתח מחזור נוסף של תכנית זו בשנה"ל תשפ"ב.                                                                                                                                         את המתעניינים בהצטרפות ללימודים מתקדמים בהלפבא, נזמין לעיין ב"סמינרים בהלפב"א- קריאה בכתבי ביון" - תכנית המתקדמים החדשה. 

 


רשימת סמינרים וסדנאות לתלמידי שנים ב'-ג'   שנת הלימודים תשפ"ב *


 

 שעה  סמסטר א'  סמסטר ב'
15:30-17:00

סמינר קליני 

סמינר קליני 

17:15-18:45

קריאה משותפת ב "שלוש מסות על התיאוריה של המיניות"  | מיכל זלינגר

קרא עוד...

מסתורים נפשיים |                                          סיגלית בודוך ריש

קרא עוד...

19:00-20:30

על הקשבה פסיכואנליטית: בה בעת, ברבדים שונים  | אורה יושפה מנדלבוים                            

מלאותו של ההעדר - ויניקוט וגרין |                     נעמה קינן
קרא עוד...

  * יתכנו שינויים


תקצירים


 

 

קריאה משותפת ב"שלש מסות על התיאוריה של המיניות"(1905) | מיכל זלינגר

 

דרך קריאה משותפת בשלוש המסות, ננסה להבין מהי המיניות שפרויד מדבר עליה, מדוע התעקש לראות בה את המניע המרכזי של הוויתנו אך גם את הסיבה הדחויה על ידינו בהכרח. ננסה לחשוב בעזרת ז׳אן לפלאנש ואנדרה גרין מדוע קשורה המיניות באי-נחת מובנה בתוכנו ומדוע תאר פרויד את הסיפוק המיני כ״מחכים למשהו שאף פעם לא יגיע״.

 

מסתורים נפשיים | סיגלית בודוך ריש

 

מסתורים נפשיים הינם ארגונים הגנתיים פתולוגיים שמטרתם להתמודד עם מכאובים נפשיים הנחווים כבלתי נסבלים. הסמינר יעסוק בחקירת מערכי נפש אלו כפי שפותחו בחשיבתו של ג'ון שטיינר. נכיר את המצע להתפתחות חשיבתו של שטיינר דרך עבודותיהם של פרויד, רוזנפלד, מוני קירל ואחרים, ונעמיק בחקירת אופיים של מפלטי הנפש, אופן ביטויים בקליניקה והאתגרים שהם מעמידים בפני המטפל.  

 

על הקשבה פסיכואנליטית: בה בעת, ברבדים שונים | אורה יושפה מנדלבוים

 

ליבת המעשה הטיפולי האנליטי, נעוצה בהקשבה "נכונה"- הכוונה להקשבה נכונה ופתוחה על מנת לקלוט את מירב הקומוניקציה הלא מודעת של המטופל. בסדנא נפנה את המבט אל תהליך ההקשבה הפסיכואנליטי, על הבו-זמניות והרב ממדיות שלו. מהי הקשבה אנליטית ? מה מייחד אותה ומה היא דורשת מהמטפל?. נתחקה אחר הצעתו של פרויד להצטייד ב"קשב מרחף/צף" בשעה האנליטית ובניסיונות שנעשו ללכוד את המשמעות הממשית של הצעה זו (בהם הרעיון של רייק על ההקשבה עם "האוזן השלישית", וזו של איזקובר על האנליטיקאי כ"כלי האנליטי"). נצרף לדיונינו כמה מהתרומות המרכזיות של ביון לסוגיית ההקשבה. השימוש ברוורי, העובדה הנבחרת וההצעה להקשיב "ללא זיכרון וללא תשוקה".

 

 

מלאותו של ההעדר - ויניקוט וגרין | נעמה קינן

 

במשנה הוויניקוטיאנית העצמי מתהווה בתוך ומתוך מצע הגוף-נפש האמהי, בהינתנות שהיא   התמסרות טוטלית. בסמינר נעסוק בתרומתו של אנדרה גרין להבנת המורכבות של המושגים הוויניקוטיאניים  המרכזיים: אם סביבה ,מושקעות אמהית ראשונית, אחזקה ,אשליה ,התחום המעברי. נלמד את רעיונותיו: השלילי, הלוצינציה שלילית ומבנה ממסגר.