תכניות למתקדמים – בחירת שנה

המחזור השלישי של התכנית 'קריאה בכתבי ביון- סמינרים בהלפב"א' - יפתח בשנה"ל תשפ"ה 2024-25 -

ההרשמה תחל לאחר פסח תשפ"ד (מאי 2024)

 

סמינרים בהלפב"א- קריאה בכתבי ביון - תכנית המתקדמים החדשה- מחזור ראשון -תשפ"ב 2021-22

סמינרים בהלפב"א- קריאה בכתבי ביון - תכנית המתקדמים החדשה -מחזור שני- תשפ"ג 2022-23

 

תכנית מתקדמים-המשכית